Homilia wygłoszona w Uroczystość Niepokalanego Poczęcia NMP w Rzymie

Drodzy bracia i Siostry!

Wielka uroczystość Maryi Niepokalanie Poczętej każdego roku zaprasza nas, abyśmy się tutaj zgromadzili, na jednym z najpiękniejszych placów w Rzymie, aby Jej, Matce Kościoła
i Naszej Matce złożyć hołd. Serdecznie pozdrawiam was wszystkich, którzy jesteście tu zgromadzeni, a także tych, którzy łączą się z nami poprzez radio czy telewizję.

Dziękuję wam za waszą obecność na tej szczególnej modlitwie. Na szczycie tej kolumny stoi ukoronowana Maryja, która po części przywołuje niedawno usłyszany fragment Apokalipsy „Wielki znak ukazał się na niebie, niewiasta obleczoną w słońce i księżyc pod jej stopami,
a na głowie wieniec z gwiazd dwunastu. (Ap 12,1). Jakie jest więc znaczenie tej wizji? Przedstawia nam on Matkę Kościoła. Przede wszystkim „niewiasta” z Apokalipsy to sama Maryja. Objawia się „przyobleczona” w słońce czyli w Boga: i rzeczywiście postać Maryi jest cała otoczona blaskiem Boga a Ona żyje w Bogu.

 

 

 

Ten symbol jaśniejącej blaskiem sukni wyraża całe istnienie Maryi: Ona jest pełna łaski, napełniona Miłością Boga. A Bóg jest światłością, mówi nam jeszcze Św. Jan 1 Gv 1,5).

Tak oto jest „pełna łaski”, Niepokalanie poczęta i całą swoją osobą odzwierciedla blask jasności „słońce” , którym jest Bóg.

Ta niewiasta ma pod swoimi stopami księżyc, symbol śmierci i śmiertelności. Maryja rzeczywiście w pełni jednoczy się ze zwycięstwem swojego Syna Jezusa Chrystusa nad grzechem i śmiercią. Jest wolna od jakiegokolwiek cienia śmierci i całkowicie napełniona prawdziwym życiem. Tak jak śmierć nie ma już więcej władzy nad Jezusem Zmartwychwstałym (cfr Rm 6,9), tak z łaski i uprzywilejowania w oczach Wszechmogącego Boga, Maryja również jej nie podlega. Odzwierciedla się to w dwóch wielkich misteriach jej egzystencji: na początku, kiedy została niepokalanie poczęta, bez grzechu pierworodnego- dziś upamiętniamy to wydarzenie. I później kiedy w chwale Boga została wzięta z ciałem i duszą do Nieba.

Także całe życie ziemskie Maryi było zwycięstwem nad śmiercią, ponieważ całkowicie poświęciła się służbie Bogu, w pełni poddając się woli Boga. Dlatego też Maryja jest sama w sobie hymnem i pochwałą życia: jest istotą w której zrealizują się słowa Jezusa: Ja przyszedłem po to aby dać im życie, by mieli je w obfitości (Gv 10,10). W wizji Apokalipsy jest jeszcze jedno szczególne spojrzenie: na głowie niewiasty obleczonej w słońce jest umieszczona „korona z dwunastu gwiazd” to symbolizuje 12 pokoleń Izraela
i oznacza, że Dziewica Maryja jest w centrum Ludu Bożego, w całej komunii świętych. Tak więc ten obraz korony z dwunastu gwiazd prowadzi nas do kolejnej interpretacji znaku niebiańskiej „niewiasty obleczonej w słońce” poza Maryją przedstawia również Kościół, wspólnotę chrześcijan wszystkich czasów.

Jest ona brzemienna, oznacza, to więc, ze w swoim łonie nosi Syna Bożego, którego wyda na świat: oto oczekiwanie Kościoła pielgrzymującego po całym świecie, który pośród pocieszenia jakie daje Bóg i prześladowań jakie daje świat On niesie ludziom Jezusa.

I właśnie dlatego, że niesie ludziom Jezusa, i Kościół jest opozycją do apokaliptycznej wizji „wielkiego czerwonego smoka” (Ap 12,3). Ten smok bezskutecznie szukał sposobności by pożreć dziecię- pierworodnego syna, przeznaczonego aby królować wszystkim narodom, bezskutecznie, ponieważ Jezus, poprzez swoją śmierć i zmartwychwstanie wstąpił do nieba i zasiada na tronie. Dlatego tez smok, już raz na zawsze pokonany atakuje teraz niewiastę- Kościół- na pustyni świata.

Ale w każdej epoce Kościół jest wspierany przez światło i moc Boga, który karmi go na pustyni chlebem swego Słowa i świętej Eucharystii. W ten sposób, w każdym utrapieniu, poprzez wszystkie doświadczenia, które spotyka na przestrzeni czasu i w różnych częściach świata, Kościół, choć cierpi prześladowanie, okazuje się zwycięski. Właśnie w ten sposób Wspólnota chrześcijańska jest obecnością, gwarancją miłości Boga wobec (naprzeciw) wszystkich ideologii nienawiści i egoizmu.

Jedyną pułapką, której Kościół może i powinien się obawiać, jest grzech jego członków. Podczas gdy Maryja jest Niepokalana, wolna od wszelkiej zmazy grzechu, Kościół jest święty, ale jednocześnie naznaczony naszymi grzechami. Dlatego to Lud Boży, pielgrzymujący w czasie, zwraca się do swojej niebieskiej Matki i prosi o jej pomoc; prosi, by Ona towarzyszyła mu w pielgrzymce wiary, aby dodawała odwagi w zaangażowaniu w życie chrześcijańskie oraz aby podtrzymywała nadzieję. Potrzebujemy tego, przede wszystkim w tym momencie, tak trudnym dla Włoch, dla Europy, dla wielu części świata. Niech Maryja pomaga nam widzieć, że po drugiej stronie mgły, która zdaje się zakrywać (ogarniać) rzeczywistość, jest światło. Z tego powodu, my również, w sposób szczególny w tym dniu, nie przestajemy prosić o jej pomoc z dziecięcą ufnością: „O Maryjo, bez grzechu poczęta, módl się za nami, którzy się do Ciebie uciekamy”. Módl się za nami, wstawiaj się za nami do Pana Jezusa Chrystusa!

 

 

Tłumaczenie: Radio Maryja

drukuj
Tagi: ,

Drogi Czytelniku naszego portalu,
każdego dnia – specjalnie dla Ciebie – publikujemy najważniejsze informacje z życia Kościoła i naszej Ojczyzny. Odważnie stajemy w obronie naszej wiary i nauki Kościoła. Jednak bez Twojej pomocy kontynuacja naszej misji będzie coraz trudniejsza. Dlatego prosimy Cię o pomoc.
Od pewnego czasu istnieje możliwość przekazywania online darów serca na Radio Maryja i Tv Trwam – za pomocą kart kredytowych, debetowych i innych elektronicznych form płatniczych. Prosimy o Twoje wsparcie
Redakcja portalu radiomaryja.pl