Radość w Panu naszą mocą

Ojciec Święty Benedykt XVI jeszcze
jako kardynał Joseph Ratzinger kilkakrotnie gościł w Polsce. Jest wiele
miejsc, które pamiętają jego obecność. Pierwszy raz
ks. kard. Joseph Ratzinger przebywał w naszej Ojczyźnie w dniach pierwszej
pielgrzymki Ojca Świętego Jana Pawła II w 1979 r. – 10 czerwca uczestniczył
we Mszy św. na
krakowskich Błoniach. Podczas tej pielgrzymki był także w KL Auschwitz.
Rok później przybył do Polski jako członek 16-osobowej delegacji Konferencji
Episkopatu Niemiec, na czele z jej przewodniczącym ks. kard. Józefem Höffnerem
z Kolonii. Odwiedziny w Polsce rozpoczęli od pobytu na Jasnej Górze w dniach
11-12 września 1980 roku.

Wiekopomne wydarzenie
– 11 września 1980 r. w godzinach wieczornych, tuż przed Apelem Jasnogórskim,
przybyła na Jasną Górę 16-osobowa delegacja Episkopatu Niemiec. Po uroczystym
powitaniu, po odsłonięciu Cudownego Obrazu wszyscy uczestniczyli we wspólnej
modlitwie. Przybyłych w imieniu Episkopatu Polski witał ks. kard. Stefan
Wyszyński. Prymas Polski czynił to z wielką radością, że dochodzi do tak
wielkiego spotkania na terenie Polski – przypomina o. Zachariasz Jabłoński
OSPPE. Ksiądz kardynał Joseph Höffner z Kolonii przekazał bardzo znamienne
i wymowne wotum – płaskorzeźbę w złoconym brązie (o wymiarach 40 na 35 cm)
przedstawiającą Maryję z Dzieciątkiem Jezus, trzymającym w prawej dłoni dwie
gałązki oliwne – znak pokoju. Pod płaszczem Maryi chronią się postaci symbolizujące
naród polski i niemiecki, a u Jej stóp klęczy św. Bonifacy, apostoł Niemiec.
Całą rzeźbę otacza wieniec 15 medalionów przedstawiających piętnaście tajemnic
różańcowych. Rzeźba przechowywana jest w jasnogórskim Skarbcu.
– Po przekazaniu wotum, na zakończenie przewodniczący Episkopatu Niemiec dokonał
aktu oddania Matce Bożej narodów niemieckiego i polskiego, wspólnie ze zgromadzonymi
odmówił po polsku modlitwę "Pod Twoją obronę". Wspólny śpiew i zasłonięcie
Cudownego Obrazu zakończyło blisko godzinne i pełne historycznego znaczenia
spotkanie Episkopatów Polski i Niemiec na Jasnej Górze – podkreśla o. Zachariasz
Jabłoński.

Braterskie odwiedziny
Następnego dnia, 12 września, delegacja Konferencji Episkopatu Niemiec wspólnie
z biskupami polskimi uczestniczyła pod przewodnictwem ks. kard. Höffnera
we Mszy św. odprawianej w Kaplicy Cudownego Obrazu. Na wstępie przemówił
Prymas Polski. Słowo Boże wygłosił ks. bp Alfons Nossol, ordynariusz diecezji
opolskiej. W homilii mówił o Maryi jako Matce Kościoła, Matce Zawierzenia.
Przy końcu Eucharystii główny celebrans ks. kard. Joseph Höffner jeszcze raz
zaznaczył, że przybycie delegacji Konferencji Episkopatu Niemiec na Jasną Górę
jest pielgrzymką do miejsca, z którego pragną wynieść ducha apostolskiego dla
odrodzenia ludzkości. We Mszy św. uczestniczył cały Episkopat Polski, duchowieństwo
diecezjalne i zakonne, siostry zakonne i wierni. Po Eucharystii członkowie
dwóch Episkopatów przeszli do zabytkowej biblioteki na Jasnej Górze, gdzie
rozpoczęła się konferencja Episkopatu Polski, w której uczestniczyli biskupi
niemieccy.
– Konferencja Episkopatu Polski odbyła się w naszej bibliotece z udziałem gości.
Prymas Polski ks. kard. Stefan Wyszyński przekazał relikwie św. Wojciecha w
srebrnym pozłacanym relikwiarzu, będącym miniaturą sarkofagu św. Wojciecha
w Gnieźnie. Kardynał Höffner zapewnił, że relikwia zostanie umieszczona w honorowym
miejscu obok grobu relikwiarza św. Bonifacego w katedrze w Fuldzie, gdzie zbierają
się biskupi niemieccy na konferencje plenarne. W imieniu Kościoła niemieckiego
przekazał relikwie św. Bonifacego – wspomina o. Zachariasz Jabłoński.

W Auschwitz-Birkenau
Delegacja, w skład której wchodził ks. kard. Joseph Ratzinger, jeszcze 12 września
odwiedziła Trzebnicę oraz Wrocław. Przedstawiciele Episkopatu Niemiec dotarli
13 września do Krakowa. Tu, w bazylice Mariackiej, podczas Eucharystii słowo
Boże wygłosił ks. kard. Joseph Ratzinger. Mówił na temat "Wiara chrześcijańska
a Europa".
Oficjalna wizyta biskupów niemieckich prowadziła także przez Państwowe Muzeum
Auschwitz-Birkenau. – Z tych odwiedzin, które miały miejsce 13 września 1980
r., zachowało się dużo zdjęć, mamy je w naszym archiwum. Kardynał Ratzinger
był wówczas przy ścianie straceń, gdzie modlił się wspólnie z biskupami, był
w celi ojca Maksymiliana i tam też modlił się wspólnie z innymi uczestnikami
tej uroczystości – mówi Andrzej Kacorzyk z Państwowego Muzeum Auschwitz-Birkenau.
– W księdze pamiątkowej nie ma osobnego wpisu księdza kardynała Ratzingera,
ale jest jego autograf złożony pod ogólnym wpisem biskupów niemieckich. Napisał
wówczas w języku łacińskim: "In Cruce Salus" – "w krzyżu zbawienie" –
dodaje Andrzej Kacorzyk.
W roku 1981, 31 maja, ks. kard. Joseph Ratzinger uczestniczył w uroczystościach
pogrzebowych ks. kard. Stefana Wyszyńskiego, Prymasa Tysiąclecia.
Warto zauważyć, że w katowickiej katedrze Chrystusa Króla obecny Papież ufundował
mozaikę, która zdobi kaplicę Najświętszego Sakramentu. W tym miejscu modlił
się w czasie drugiej wizyty apostolskiej do Polski w 1983 r. Jan Paweł II.

Szczególny gość
W 1983 r. ksiądz kardynał Joseph Ratzinger przybył do Polski na zaproszenie
swojego przyjaciela ks. abp. Alfonsa Nossola, ordynariusza opolskiego, aby
26 czerwca w sanktuarium na Górze św. Anny przewodniczyć dorocznej pielgrzymce
mężczyzn i młodzieńców. (Pielgrzymka ta miała miejsce kilka dni po podróży
apostolskiej Jana Pawła II do Polski, podczas której Papież obecny był także
na Górze św. Anny). Tego samego dnia ks. kard. Joseph Ratzinger odwiedził
Chorulę, gdzie poświęcił kamień węgielny pod budowę kościoła filialnego pw.
Trójcy Świętej w parafii pw. Najświętszego Serca Pana Jezusa w Kątach Opolskich.
– Nasz ordynariusz ks. abp Alfons Nossol zaprosił ks. kard. Ratzingera, aby
przewodniczył pielgrzymce mężczyzn na Górze św. Anny. W tym dniu była także
przewidziana ceremonia poświęcenia kamienia węgielnego i jego wmurowania
w Choruli. Nasz biskup ordynariusz poprosił gościa, aby przejął przewodniczenie
tej ceremonii. Ksiądz kardynał bardzo chętnie się zgodził. Sama obecność
kardynała z Rzymu była wielkim poruszeniem, a okazało się, że on dokona poświęcenia
i wmurowania kamienia węgielnego – wspomina ks. Gerhard Sobota, proboszcz
parafii. Wcześniej ten kamień węgielny poświęcił na Górze św. Anny Jan Paweł
II.
Ksiądz kardynał odwiedził także parafię pw. Narodzenia Najświętszej Maryi Panny
w Krowiarkach, Nysę i Brożec – rodzinną miejscowość ks. abp. Alfonsa Nossola.

"Współpracownik prawdy"
23 października 1988 r. ks. kard. Joseph Ratzinger przyjął z rąk rektora ks.
bp. Jana Śrutwy tytuł doktora honoris causa Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego.
Następnego dnia w towarzystwie ks. kard. Franciszka Macharskiego, ówczesnego
metropolity krakowskiego, przybył do Kalwarii Zebrzydowskiej. – Jak opisuje
kronikarz, świadek tamtych wydarzeń, cała wspólnota czekała na dostojnych gości
na dziedzińcu klasztoru. Po krótkim powitaniu kardynałowie i współbracia przeszli
do kaplicy Matki Bożej, gdzie modlili się dłuższą chwilę. Potem zostali zaproszeni
do refektarza klasztornego na posiłek. Poproszono ks. kard. Ratzingera o pamiątkowy
wpis do kroniki klasztornej – mówi o. Damian Muskus, kustosz sanktuarium. Ksiądz
kard. Joseph Ratzinger, odwołując się do swojego zawołania biskupiego, napisał
w języku łacińskim: "Cooperatores Veritatis", co tłumaczymy "Współpracownicy
Prawdy". Moment wpisu do księgi pamiątkowej został uwieczniony na zdjęciu.
19 kwietnia 1999 r. ks. kard. Ratzinger ponownie gościł w Krakowie. W Collegium
Medicum wygłosił wykład inspirowany encykliką Jana Pawła II "Fides et
ratio".
W 2000 r. druga polska uczelnia nadała ks. kard. Josephowi Ratzingerowi doktorat
honoris causa. 27 października dyplom wręczył ówczesny rektor Papieskiego Wydziału
Teologicznego we Wrocławiu ks. bp prof. Ignacy Dec. Następnego dnia ks. kard.
Ratzinger był obecny w Henrykowie, w Opolu wziął udział w rozpoczęciu roku
akademickiego na Wydziale Teologicznym Uniwersytetu Opolskiego. Natomiast 29
października odwiedził parafię Matki Bożej Miłosierdzia w Oleśnicy.

Głębia wiary
25 maja 2002 r. ks. kard. Joseph Ratzinger przybył do Radomia, aby udzielić
sakry biskupiej nowo mianowanemu ordynariuszowi radomskiemu ks. bp. Zygmuntowi
Zimowskiemu, swojemu wieloletniemu współpracownikowi w Kongregacji Nauki
Wiary. Następnego dnia po raz drugi gościł na Jasnej Górze. – Przewodniczył
Mszy św. koncelebrowanej w Kaplicy Cudownego Obrazu z udziałem biskupa Zimowskiego
i kapłanów, którzy świętowali w tym dniu 29-lecie święceń kapłańskich – mówi
o. Zachariasz Jabłoński. W homilii, odnosząc się do przeżywanej uroczystości
Trójcy Przenajświętszej, ks. kard. Ratzinger powiedział m.in.: "Nasze
świętowanie, nasza uroczystość jest niczym innym, jak wdzięcznością Bogu
za to, że jest. Za to, że nas kocha, za Jego miłość. I tę wdzięczność Mu
wyrażamy i manifestujemy Jego chwałę. Jesteśmy wdzięczni Bogu w Trójcy Jedynemu
za to, iż nasza egzystencja nie jest czymś niewiadomym, wiemy, skąd pochodzimy,
wiemy, dokąd świat zmierza – że znajduje kulminację w Bogu, który jest Ojcem,
Synem i Duchem. To jest ta głębia naszej wiary. I nasza radość właśnie polega
na tym, iż wiemy o naszej przeszłości, wiemy, skąd świat i człowiek pochodzi
i jaka jest nasza przyszłość. Nasz początek to miłość. Cały świat jest miłością,
stworzony jest z miłości. Naszym przeznaczeniem, naszym celem ostatecznym
jest powrót do Miłości Odwiecznej.
Nie można byłoby tutaj nie wspomnieć o Matce Najświętszej, doskonałym dziele
stwórczym Boga. Maryja podczas całej swojej egzystencji wyrażała zawsze swoje
'tak’ wobec woli Bożej. Nic nie podejmowała z własnej woli. W posłuszeństwie
chciała być obrazem woli Bożej, Jego miłości, i ukazywała ten przykład całemu
światu". Ksiądz kardynał Joseph Ratzinger skierował także słowo do zgromadzonych
na Jasnej Górze bibliotekarzy.

Legat Jana Pawła II
Po raz ostatni ks. kard. Joseph Ratzinger gościł w Polsce w 2003 r. jako legat
papieski z okazji doniosłego jubileuszu 750. rocznicy kanonizacji św. Stanisława
BM. Przewodniczył wówczas uroczystościom ku czci patrona Polski zarówno w
Szczepanowie (10 maja), gdzie urodził się św. Stanisław, jak i w Krakowie
na Skałce (11 maja), gdzie święty biskup poniósł męczeńską śmierć w obronie
ładu moralnego.
W Szczepanowie na zakończ enie Mszy św. powiedział m.in.: "W dzisiejszym
świecie, który jest świadkiem rozszerzającego się procesu sekularyzacji, zwłaszcza
w Europie, liczymy wszyscy na impuls, który wypłynie z Polski, Ojczyzny św.
Stanisława. Ów impuls pomoże nam w tej przeżywającej trudności wiary Europie
Zachodniej znowu przypomnieć sobie o naszych głębokich chrześcijańskich korzeniach.
Zawsze napawa mnie wzruszeniem, gdy obserwuję, jak bardzo Ojciec Święty oddany
jest Matce Najświętszej, która stanowi dla niego drogę do Chrystusa. Streszcza
się to w jego haśle: Totus Tuus. I chciałbym was również zachęcić, aby miłość
do Matki Bożej była dla was drogą do Jezusa. Chciałbym też serdecznie was prosić
o modlitwę za Ojca Świętego i za nas, którzy stoimy przy jego boku i wspomagamy
go w jego posłannictwie. Niech błogosławieństwo Boże prowadzi was wszystkich
ku dojrzałości wiary".

Małgorzata Bochenek

drukuj
Tagi: ,

Drogi Czytelniku naszego portalu,
każdego dnia – specjalnie dla Ciebie – publikujemy najważniejsze informacje z życia Kościoła i naszej Ojczyzny. Odważnie stajemy w obronie naszej wiary i nauki Kościoła. Jednak bez Twojej pomocy kontynuacja naszej misji będzie coraz trudniejsza. Dlatego prosimy Cię o pomoc.
Od pewnego czasu istnieje możliwość przekazywania online darów serca na Radio Maryja i Tv Trwam – za pomocą kart kredytowych, debetowych i innych elektronicznych form płatniczych. Prosimy o Twoje wsparcie
Redakcja portalu radiomaryja.pl