Rolnicza „Solidarność” chce rozszerzenia Paktu dla wsi

Rolnicza „Solidarność” postuluje o poszerzenie zapisów rządowego Paktu dla wsi. Chodzi o uwzględnienie w nim kwestii stabilizacji dochodów rolników.

Gospodarze popierają Pakt, jednak już od kilku lat apelują o jego uchwalenie. Ma on mieć wpływ na rozwój obszarów wiejskich i niwelowanie różnic cywilizacyjnych między miastem a wsią.

Rolnicy chcą poszerzenia paktu o kwestię zagadnień stabilizacji dochodów, bo uważają, że ich działalność wiąże się z ryzykiem. Jest ono większe niż w innych branżach gospodarki – podkreślają gospodarze.

Senator Jerzy Chróścikowski, przewodniczący NSZZ Rolników Indywidualnych „Solidarność”, przypomina, że jeszcze w 2000 roku negocjowany był Pakiet dla polskiej wsi, jednak nie wszedł on w życie. Polityk zauważa, że gdyby był on wdrożony, sytuacja rolników dziś byłaby dużo lepsza.

Trzeba nakreślić pewne rzeczy nie tylko dla nas bardzo ważne – infrastruktura wsi, wsparcie dla obszarów wiejskich – ale również stabilność dochodów rolniczych. Dlatego mówimy o tym, żeby ten Pakt był nieco szerszy – nie tylko mówił o środkach dla infrastruktury rozwoju obszarów wiejskich, ale także, abyśmy mieli w nim możliwość dyskusji na temat stabilizacji dochodów rolniczych. Polska wieś się zmienia, ma coraz więcej problemów i dochodowości w ramach Wspólnej Polityki Rolnej, w związku z tym oczekujemy, żeby w tej szerokiej dyskusji rozmawiać również o stabilności dochodów – mówi Jerzy Chróścikowski.

Pakt dla wsi ma zapewnić m.in. warunki do rozwijania przedsiębiorczości na wsi, tworzenia nowych miejsc pracy w rolnictwie i innych branżach.

RIRM

drukuj