Rząd m.in. o zmianach w ustawie dot. ARR

Rada Ministrów zajmie się dziś projektem zmian w ustawie o Agencji Rynku Rolnego. Jednym z celów tego projektu jest stworzenie podstaw do wdrożenia od roku szkolnego 2017/18 nowego programu dostarczania owoców, warzyw, mleka i przetworów mlecznych do szkół.

Od 1 września dotychczasowy wykonawca tych programów – Agencja Rynku Rolnego – zostanie zlikwidowana. Spotkanie Rady rozpocznie się w południe. Poruszone zostaną także kwestie projektu noweli ustawy o systemie informacji w ochronie zdrowia.

W myśl projektu, minister właściwy ds. rynków rolnych – obecnie minister rolnictwa – będzie odpowiedzialny za przygotowanie i przekazanie do Komisji Europejskiej strategii, dotyczącej realizacji programu dostarczania żywności dla szkół oraz wniosku o pomoc z budżetu Unii Europejskiej na finansowanie programu.

Dotychczasowe kompetencje Agencji Rynku Rolnego dotyczące realizacji programu dla szkół „Mleko w szkole” oraz „Warzywa i owoce w szkole” od 1 września znajdą się w kompetencjach Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. Realizacją programów zajmie się Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa, który wystartuje z początkiem nowego roku szkolnego, czyli od momentu, gdy przestaną istnieć Agencja Rynku Rolnego i Agencja Nieruchomości Rolnych.

Ośrodek będzie odpowiadać za programowanie rozwoju polskiej wsi i gospodarowanie nieruchomościami rolnymi Skarbu Państwa. Z kolei wszystkie kwestie finansowe związane z płatnościami przejmie od Agencji Rynku Rolnego – Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.

Rząd zajmie się też projektem noweli ustawy o systemie informacji w ochronie zdrowia. Proponowane zmiany obejmują m.in. przepisy dotyczące rejestrów medycznych tworzonych w drodze rozporządzenia przez ministra zdrowia. Projekt doprecyzowuje także definicję Elektronicznej Dokumentacji Medycznej.

TV Trwam News/RIRM

drukuj