Rodzina Radia Maryja dziękowała za 24-letnią służbę Bogu i Ojczyźnie

W toruńskiej Hali Widowiskowo-Sportowej zakończyły się centralne obchody 24. rocznicy powstania Radia Maryja. Uroczystej Mszy św. przewodniczył ks. abp Mieczysław Mokrzycki, metropolita lwowski. „Radio Maryja bierze udział w odbudowywaniu wspólnego domu” – mówił w homilii skierowanej do tysięcy pielgrzymów osobisty sekretarz św. Jana Pawła II i Papieża Benedykta XVI.

Eucharystię celebrowali pasterze Kościoła w Polsce: ks. abp Sławoj Leszek Głódź – metropolita gdański, ks. bp Andrzej Suski – ordynariusz diecezji toruńskiej, ks. bp Edward Janiak – ordynariusz diecezji kaliskiej, ks. bp Adam Bałabuch – biskup pomocniczy diecezji świdnickiej, ks. bp Tadeusz Bronakowski – biskup pomocniczy diecezji łomżyńskiej, ks. bp Antoni Długosz – biskup pomocniczy archidiecezji częstochowskiej, ks. bp Józef Szamocki – biskup pomocniczy diecezji toruńskiej, ks. bp Wiesław Szlachetka – biskup pomocniczy archidiecezji gdańskiej, ks. bp Antoni Pacyfik Dydycz – biskup senior diecezji drohiczyńskiej, ks. bp Edward Frankowski – biskup senior diecezji sandomierskiej, ks. bp Ryszard Karpiński – biskup senior archidiecezji lubelskiej, ks. bp Stanisław Napierała – biskup senior diecezji kaliskiej, ks. bp Teofil Wilski – biskup senior diecezji kaliskiej oraz ks. bp Stefan Regmunt – biskup senior diecezji zielonogórsko-gorzowskiej.

XXIV Rocznica Powstania Radia Maryja-wystąpienia

Na uroczystości licznie przybyli ministrowie rządu, parlamentarzyści oraz inni przedstawiciele świata polityki, m.in. Jarosław Kaczyński – prezes Prawa i Sprawiedliwości, Stanisław Karczewski – marszałek Senatu RP, Joachim Brudziński – wicemarszałek Sejmu RP, Maria Koc – wicemarszałek Senatu RP, Adam Kwiatkowski – minister, szef gabinetu Prezydenta RP, Mariusz Błaszczak – minister spraw wewnętrznych i administracji, Antoni Macierewicz – minister obrony narodowej, prof. Jan Szyszko – minister środowiska, Zbigniew Ziobro – minister sprawiedliwości, Beata Kempa – minister, szefowa Kancelarii Premiera RP, Krzysztof Jurgiel, minister rolnictwa, a także Michał Zaleski – prezydent miasta Torunia.

24. rocznica powstania Radia Maryja-videorelacja

W homilii ks. abp Mieczysław Mokrzycki nawiązał do słów dzisiejszej Ewangelii (Mt 9, 35 – 10,1. 5a. 6-8), wskazując, że Radio Maryja – na wzór Chrystusa i Jego uczniów – podjęło misję głoszenia Dobrej Nowiny o Królestwie Niebieskim. WIĘCEJ

Świętujemy dzisiaj kolejną, dwudziestą czwartą już, rocznicę powstania Radia Maryja. Do istotnych jego zadań wpisane jest również to, które dotyczy głoszenia Dobrej Nowiny – Ewangelii o Królestwie Niebieskim. Na tym polega podjęcie się zadania robotnika na żniwie Pańskim. Uzdrawianie zaś, czyli przywracanie właściwego stanu ludziom i rzeczom, musi się dokonywać w perspektywie głoszenia Ewangelii. W przeciwnym razie stanie się tylko pustym hasłem – podkreślił ks. abp Mieczysław Mokrzycki.

Metropolita lwowski przypomniał fragment homilii wygłoszonej przez św. Jana Pawła II w Radomiu: „Budujmy wspólną przyszłość naszej Ojczyzny wedle prawa Bożego, wedle tej odwiecznej Mądrości, która się nie przedawnia w żadnej epoce, wedle Chrystusowej Ewangelii”.

XXIV Rocznica Powstania Radia Maryja-galerie

Cytując Ojca Świętego, ks. arcybiskup zwrócił uwagę, że w dziele odbudowywania Ojczyzny, rozumianej jako nasz wspólny dom, udział bierze także świętujące dziś Radio Maryja.

Spotyka się przy tym nierzadko z krytyką, a nawet wrogością. A to jest ta druga postawa, z którą może się spotkać człowiek wywiedziony z ciemności. (…) Potrzeba nam ciągłego wywodzenia z ciemności, cierpliwego odbudowywania i budowania. To, co pragnie robić to radio, jego głoszenie Ewangelii na falach eteru, jest zadaniem cierpliwej formacji – wskazywał ks. abp Mieczysław Mokrzycki.

Jak zauważył metropolita lwowski, ludzka godność zakłada, że człowiek może decydować o sobie oraz ma wolność wyrażania się w sferze publicznej. „Czy bycie chrześcijaninem ma oznaczać utratę prawa do funkcjonowania w przestrzeni publicznej jako człowiek wierzący?” – pytał ks. abp Mieczysław Mokrzycki.

Dzisiaj często powtarzają niektórzy, że trzeba dokonywać rozdziału Kościoła od państwa. Postawmy zatem jeszcze jedno pytanie: „Czy kiedykolwiek doszło do połączenia obu tych instytucji? Czy prawo kanoniczne, prawo kościelne, było zarazem prawem państwowym?” Odpowiedź jest prosta: „Tak nigdy nie było. Nie ma więc czego rozdzielać”. Hasło rozdziału służy jedynie eliminowaniu sposobu wyrażania się poprzez wiarę, eliminowaniu ze sfery publicznej tej przestrzeni godności, która w wierze ma swój fundament – mówił osobisty sekretarz św. Jana Pawła II i Papieża Benedykta XVI.

Słowa św. Jana Pawła II: „Ja codziennie dziękuję Bogu, że w Polsce jest takie radio i że nazywa się Radio Maryja” przypomniał w trakcie Eucharystii ks. bp Andrzej Suski, ordynariusz diecezji toruńskiej. WIĘCEJ

Nasz święty rodak na Stolicy Piotrowej, Papież Nowej Ewangelizacji, wiedział dobrze, jak bardzo potrzeba dzisiaj ewangelizacyjnych środków społecznego przekazu. Jak świadczą wszystkie przemówienia papieskie do Rodziny Radia Maryja, jest ich dziesięć, wspierał duchowo nasze radio, wyznaczał mu kierunki działania i nieustannie zawierzał je Maryi, która jest Gwiazdą Nowej Ewangelizacji – tłumaczył ks. bp Andrzej Suski.

Ordynariusz diecezji toruńskiej pozdrowił pasterzy Kościoła w Polsce, a także wszystkich gości i pielgrzymów obecnych w Hali Widowiskowo-Sportowej.

W tegorocznych obchodach nie wziął udziału ks. kard. Stanisław Dziwisz. Metropolita krakowski pamiętał jednak o 24. urodzinach toruńskiej rozgłośni. W swoich słowach wskazywał na istotną rolę Radia Maryja w życiu polskiego społeczeństwa. WIĘCEJ

Rozmawiam z ludźmi, księżmi, biskupami i są wdzięczni za to, że jest ten głos, że jest ten obraz – choćby teraz – Papież w Afryce, są ludzie, którzy się tym interesują – podróżami Papieża, jego wypowiedziami. Jesteśmy wdzięczni za to, wdzięczni fundatorowi oraz wdzięczni wszystkim, którzy tam pracują i przyczyniają się do tego, aby ten głos dochodził do ludzi – podkreślił ks. kard. Stanisław Dziwisz.

Jak tłumaczył ks. kard. Stanisław Ryłko, przewodniczący Papieskiej Rady ds. Świeckich, jednym z wielkich wyzwań dla katolicyzmu w Polsce i na świecie jest kwestia wychowania do wiary. WIĘCEJ

Na polu obojętności religijnej, na polu światopoglądu materialistycznego jest wielkie ryzyko odchodzenia od wiary. Ja myślę, że wielkim darem, jaki Radio Maryja ofiarowuje Kościołowi i Polsce, jest przekaz wiary, katecheza wiary – akcentował ks. kard. Stanisław Ryłko w nagraniu wyemitowanym w trakcie uroczystości.

Swoje słowo do Rodziny Radia Maryja skierował także o. Michael Brehl CSsR, Przełożony Generalny Zgromadzenia Najświętszego Odkupiciela. WIĘCEJ

Zachęcam Was, abyście razem z Ojcem Świętym głosili, że Bóg nigdy nie męczy się przebaczaniem, czekaniem na nas, miłowaniem nas z czułością. Niech Radio Maryja będzie szczególnym narzędziem tego głoszenia miłosierdzia i pojednania – czytamy w liście o. Michaela Brehla CSsR.

Pod nieobecność przebywającego w Peru o. Janusza Soka CSsR, przełożonego Prowincji Warszawskiej Redemptorystów, głos zabrał o. Dariusz Paszyński CSsR – wikariusz ojca prowincjała. WIĘCEJ

Wielka i wspaniała Rodzina Radia Maryja jest pięknym świadectwem życia w wierności Ewangelii, w wierności wszystkim konsekwencjom, które wynikają ze chrztu świętego, dlatego dziękuję Wam za Wasze świadectwo – wiary, modlitwy, odpowiedzialności, nieustawania pomimo przeciwności, za wasze świadectwo pokory i służby – mówił o. Dariusz Paszyński CSsR.

Radość z obchodów 24. rocznicy powstania Radia Maryja – w liście odczytanym przez ministra Adama Kwiatkowskiego – wyraził prezydent Andrzej Duda. WIĘCEJ

– Radio Maryja stało się żywym i dobitnym przykładem obywatelskiej aktywizacji tysięcy ludzi, z niemal wszystkich grup społecznych i wiekowych, wokół idei czynienia dobra oraz troski o sprawy publiczne. Dzieło Radia Maryja jest przejawem samodzielności, inicjatywy Polaków, nowoczesnego, a zarazem silnie osadzonego w tradycji, wierze i kulturze polskiej podejścia do społecznej rzeczywistości. Celem mojej prezydentury jest odbudowa wspólnoty Polaków, Państwo staracie się czynić to od lat – czytamy w liście prezydenta Andrzeja Dudy.

Podziękowania za wspaniałą działalność religijno-patriotyczną na ręce o. Tadeusza Rydzyka CSsR, Dyrektora Radia Maryja, złożył były premier Jarosław Kaczyński. WIĘCEJ

Bez Ciebie Ojcze Dyrektorze nie byłoby tego zwycięstwa. (…) Muszę powiedzieć, że nie byłoby tego zwycięstwa bez Rodziny Radia Maryja. Zwycięstwo potrzebowało prawdy i potrzebowało ludzi, którzy prawdzie służą, którzy służą Polsce. To zwycięstwo jest potwierdzeniem jeszcze jednej prawdy – fundamentem polskości jest Kościół i jego nauka – podkreślił Jarosław Kaczyński, prezes PiS-u.

Jak mówił były premier, Radio Maryja i Rodzina Radia Maryja są dziś szczególnie potrzebne. „Przed nami długa droga pod górę, trudna droga” – dodał Jarosław Kaczyński.

Musimy ją przejść razem. I przejdziemy ją wbrew wszystkiemu. Przejdziemy ją wiedząc, że służymy Polsce. Przejdziemy ją wiedząc, co jest istotą polskości, wiedząc – powtarzam to jeszcze raz – że nie ma Polski bez Kościoła – zauważył prezes PiS-u.

Pozdrowienia od premier Beaty Szydło dla Rodziny Radia Maryja przekazała minister Beata Kempa, szefowa Kancelarii Premiera RP. „Drużyna Radia Maryja jest kręgosłupem naszej biało-czerwonej drużyny. Zawsze stoi przy Bogu, przy Kościele, przy Ojczyźnie” – wskazywała. WIĘCEJ

Pani premier przekazuje na ręce o. Dyrektora życzenia dla całej Rodziny Radia Maryja – tej obecnej dziś w Toruniu, tej, która łączy się z nami ze swoich domów, tej w granicach naszego kraju oraz tej, która łączy się z nami w tym dziękczynieniu na całym świecie – mówiła minister Beata Kempa.

Na przetrwane przez radio wieloletnie przeciwności, próby dyskredytacji i marginalizacji, zwrócił uwagę prof. Piotr Gliński, wicepremier i minister kultury i dziedzictwa narodowego, w liście odczytanym przez o. Jana Króla CSsR. WIĘCEJ

Wielką zasługą Ojca Dyrektora jest obrona polskiej racji stanu, troska o polski majątek narodowy i krzewienie postaw patriotycznych. Z tym przesłaniem Radio Maryja dociera nie tylko do słuchaczy w kraju, ale także do środowisk polonijnych. Znakiem firmowym stworzonych i kierowanych przez Ojca mediów jest szacunek dla rozmówców i słuchaczy – czytamy w liście prof. Piotra Glińskiego.

Pielgrzymów świętujących w Hali Widowiskowo-Sportowej pozdrowił także Michał Zaleski, prezydent miasta Torunia. WIĘCEJ

Dziękuję za to, że na swoją rozgłośnię i jej miasto – Toruń – patrzycie z miłością. Dziękuję również za to, że radość i entuzjazm nigdy w tej wspólnocie nie osłabły – akcentował Michał Zaleski w wystąpieniu skierowanym do Rodziny Radia Maryja.

Tradycyjnie na zakończenie Eucharystii odczytano telegram Rodziny Radia Maryja do Ojca Świętego Franciszka. WIĘCEJ

Rocznica narodzin naszej rozgłośni stwarza odpowiednią okazję do podkreślenia zewnętrznego, również w naszym telegramie do Waszej Świątobliwości, iż jesteśmy szczególnie wdzięczni Radiu Maryja i kierującym tą rozgłośnią Ojcom Redemptorystom za inspirowanie naszej aktywności w realizowaniu formacji religijnej i patriotycznej, w umacnianiu wiary oraz w świadczeniu o tym, iż jesteśmy uczniami Chrystusa – czytamy w telegramie, który w imieniu Rodziny Radia Maryja przedstawił prof. dr hab. inż. Janusz Kawecki.

Oprawę muzyczną Mszy św. przygotowała Orkiestra koncertowa „Victoria” z Parafii Matki Bożej Zwycięskiej z Warszawy-Rembertowa.

Wspólną Eucharystię poprzedziły artystyczne występy ks. bp. Antoniego Długosza, biskupa pomocniczego archidiecezji częstochowskiej, oraz Zespołu Pieśni i Tańca „Śląsk” im. Stanisława Hadyny.

Centralne obchody 24. rocznicy powstania Radia Maryja rozpoczęły się od wspólnego różańca (godz. 12.30), w trakcie którego pielgrzymi modlili się, m.in. w intencji Kościoła w Polsce i na świecie, Ojca Świętego Franciszka, Ojczyzny, Założyciela i Dyrektora Radia Maryja o. Tadeusza Rydzyka CSsR, jak i wszystkich współpracowników toruńskich mediów.

Wcześniej, wszystkich gości oraz pielgrzymów, pragnących uczcić 24. rocznicę powstania Radia Maryja, przywitał o. Grzegorz Moj CSsR.

– Bardzo serdecznie pozdrawiamy całą Rodzinę Radia Maryja – przed odbiornikami radia, przed odbiornikami Telewizji Trwam. Cieszymy się, że razem z Wami kochani możemy przeżywać 24. rocznicę powstania Radia Maryja – mówił o. Grzegorz Moj CSsR.

O godz. 15.00 pielgrzymi modlili się koronką do Bożego Miłosierdzia. Zaraz po niej polscy artyści, m.in. aktorzy Halina Łabonarska i Jerzy Zelnik, zaprezentowali program patriotyczno-religijny w hołdzie św. Janowi Pawłowi II pt. „Ojczyznę wolną pobłogosław Panie”.

Tysiące pielgrzymów od rana miały możliwość zwiedzić siedzibę Radia Maryja, a także Świątynię pw. Maryi Gwiazdy Nowej Ewangelizacji i św. Jana Pawła II oraz Wyższą Szkołę Kultury Społecznej i Medialnej. WIĘCEJ

Jestem tutaj po raz drugi. Radia Maryja słucham praktycznie od samego początku. Słuchałam, kiedy byłam jeszcze dużo młodsza. Jest to taka iskra dla naszego narodu – mówiła pani Małgorzata z diecezji siedleckiej w rozmowie z redakcją TV Trwam News.

Pielgrzymuję tutaj dopiero czwarty raz. Czym dla mnie jest Radio Maryja? Wszystkim! – podkreślił pan Jan, którzy przyjechał z Radzynia Podlaskiego.

Radio Maryja to wielki uniwersytet, coś wspaniałego – tłumaczyła pani Stenia ze Śremu.

Transmisję z obchodów 24. rocznicy powstania Radia Maryja przeprowadziły Radio Maryja i Telewizja Trwam.

 

 RIRM/TV Trwam News

drukuj
Tagi: ,

Drogi Czytelniku naszego portalu,
każdego dnia – specjalnie dla Ciebie – publikujemy najważniejsze informacje z życia Kościoła i naszej Ojczyzny. Odważnie stajemy w obronie naszej wiary i nauki Kościoła. Jednak bez Twojej pomocy kontynuacja naszej misji będzie coraz trudniejsza. Dlatego prosimy Cię o pomoc.
Od pewnego czasu istnieje możliwość przekazywania online darów serca na Radio Maryja i Tv Trwam – za pomocą kart kredytowych, debetowych i innych elektronicznych form płatniczych. Prosimy o Twoje wsparcie
Redakcja portalu radiomaryja.pl