Ks. bp. Andrzej Suski: Radio Maryja umacnia ducha polskiego

Audio MP3

Pobierz

Przemówienie ks. bp. Andrzeja Suskiego wygłoszone w Toruniu z okazji 24. rocznicy powstania Radia Maryja.

„Raduj się  Maryjo pełna łaski, Pan z Tobą”.

Pierwsze słowa w obchodach 24. rocznicy powstania Radia Maryja kierujemy siostry i bracia do patronki naszego radia Maryi Niepokalanej, Matki gotowej zawsze pomagać. Jej opiece zawierzyliśmy od początku to radio i wszystkie dzieła, jakie przy nim wyrosły. Tego zawierzenia uczy nas sam Jezus Chrystus z wysokości Krzyża, gdy mówi: „Oto Matka twoja”, co znaczy: „zaufaj Matce. Weź ją do siebie, pod swój dach i w swoje życie. Szukaj u niej pomocy i razem z Nią raduj się w Bogu, bo On czyni nam wielkie rzeczy”.

Radość naszą potęgują jubileusze, jakie nas czekają. Niebawem, w uroczystość Niepokalanego Poczęcia rozpocznie się Nadzwyczajny Jubileusz Miłosierdzia. Papież Franciszek tak wyjaśnia wybór owej daty na inauguracji jubileuszu:

„Ta uroczystość liturgiczna wskazuje sposób w jaki Bóg działa już od początku naszej historii. Po grzechu Adama i Ewy Bóg nie chciał zostawić ludzkości samej, wystawionej na działanie zła. Stąd też w swoim zamyśle zechciał, aby Maryja, Święta i Niepokalana w miłości stała się Matką Odkupiciela człowieka. Na ogrom grzechu Bóg odpowiada pełnią przebaczenia. Miłosierdzie będzie zawsze większe od każdego grzechu i nikt nie może ograniczyć miłości Boga, który przebacza”.

Zaś w zakończeniu bulli ogłaszającej jubileusz Ojciec Święty napisał:

„Myśl moja biegnie do Matki Miłosierdzia. Słodycz jej spojrzenia niech nam towarzyszy w tym Roku Świętym, abyśmy wszyscy potrafili odkryć radość z czułości Boga”.

„Jubilate Deo cum laetitia” – Chwalcie Pana z radością. Oto, najmilsi, istotny klimat przeżywania jubileuszy.

Obchody 24. rocznicy powstania Radia Maryja otwierają nas, siostry i bracia, na radosne przeżycia pierwszego jubileuszu tego Radia. Dla Rodziny Radia Maryja będzie to rok wielkiego dziękczynienia za wielkie rzeczy, jakie przez pośrednictwo Bóg uczynił i wciąż nam czyni „katolickim głosem w naszych domach”.

Głosem umacniającym trwanie w nauce Apostołów i we wspólnocie, na łamaniu chleba i modlitwie. I na to radosne dziękczynienie prowadzą nas słowa św. Jana Pawła II: „Ja codziennie dziękuję Bogu, że w Polsce jest takie radio, i że nazywa się Radio Maryja”.

Nasz święty rodak na Stolicy Piotrowej, papież Nowej Ewangelizacji, wiedział dobrze, jak bardzo potrzeba dzisiaj ewangelizacyjnych środków społecznego przekazu. Jak świadczą wszystkie przemówienia papieskie do Rodziny Radia Maryja – jest ich dziesięć – wspierał duchowo nasze Radio, wyznaczał mu kierunki działania i nieustannie zawierzał je Maryi, która jest Gwiazdą Nowej Ewangelizacji.

Dlatego Ojciec Św. Jan Paweł II jest współpatronem nowej świątyni w Toruniu, ufundowanej przez Rodzinę Radia Maryja, ofiarnością rodaków żyjących w kraju i na obczyźnie. Oczekujemy z radością na uroczyste poświęcenie tego wotywnego kościoła w rocznicę urodzin św. Jana Pawła II – 18 maja 2016 roku.

A jakże nie wspomnieć innych radosnych wydarzeń, które przyniesie rok przed nami. Światowe Spotkania Młodych z udziałem Ojca św. Franciszka oraz 1050 rocznica Chrztu Polski. Czyż nie stanowią one prawdziwie magnalia Dei – wielskie sprawy Boże? Pozostaje nam tylko powiedzieć za Maryją: „Raduje się duch mój w Bogu Zbawicielu moim!”.

Radość, najmilsi, to podniosłe uczucie wynikające z dobra otrzymanego, posiadanego i dzielonego z innymi. Radość jest jak świeże powietrze, którym lekko się oddycha. Dlatego nie pozwólmy, aby ta radość w nas wygasła i nie poddajmy się fałszywym prorokom, którzy głoszą smutek i beznadzieję.

Jako chrześcijanie, Chrystusowi ludzie, wiemy, że trwała  radość, dar Ducha Świętego wypływa, jak ze źródła, z miłości miłosiernej Boga, najwyższego dobra, jakie się nam udziela. Że ma związek z prawdą, która wyzwala, że rodzi się w sercach czystych i prawych. Jest podtrzymywana przez modlitwę i nieustanne dziękczynienie. Trwała radość jest silniejsza od wszelkich przeciwności, a Jezus zapewnia, że czeka nas radość pełna.

W temacie radości dzisiejszego spotkania w Toruniu, pod dobrym wejrzeniem Matki Bożej pozdrawiam serdecznie wszystkich tu obecnych i łączących się z nami w modlitwie za pośrednictwem Radia Maryja i TV Trwam. Słowa pozdrowień wdzięczności za obecność kieruję do księży arcybiskupów i biskupów, w szczególności do ks. abp. Mieczysława Mokrzyckiego, metropolity lwowskiego obrządku łacińskiego, który przewodniczy tej liturgii.

Drogi księże arcybiskupie, przez kilka lat byłeś sekretarzem osobistym św. papieża Jana Pawła II i stałeś się naocznym świadkiem jego życia i świętości. Dziś przynosisz nam to świadectwo jako pasterz Lwowa – miasta i archidiecezji, które są bardzo bliskie i drogie naszym sercom, bo tam za czasów króla Jana Kazimierza w katedrze lwowskiej zabiło mocno serce Polski. Uroczystym ślubowaniem Matce Bożej, Królowej Korony Polskiej. Cieszymy się, że dziś jesteś z nami w Toruniu.

W tym miejscu wyrażam również radość z obecności naszego metropolity ks. abp. Sławoja Leszka Głódzia, który zawsze wspierał Radio Maryja jako odpowiedzialny z ramienia Episkopatu Polski za media katolickie, a także w roli przewodniczącego zespołu troski duszpasterskiej o Radio Maryja.

Z braterskim pozdrowieniem zwracam się do całej wspólnoty ojców redemptorystów, do założyciela i dyrektora Radia Maryja o. Tadeusza wraz z jego współpracownikami duchownymi i świeckimi pełniącymi niestrudzenie służbę w tej katolickiej rozgłośni.

Zwracam się również z pozdrowieniami do licznie zgromadzonych kapłanów, seminarzystów i do sióstr zakonnych.

Serdecznie pozdrawiam także przedstawicieli naszych władz państwowych w osobach członków parlamentu polskiego, kancelarii pana prezydenta i Rady Ministrów RP. Radio Maryja bowiem służy wielkiej rzeszy rodaków w kraju i na obczyźnie. Umacnia w społeczeństwie ducha polskiego, a jako niezależny głos w sprawach społecznych umacnia też demokrację w naszym kraju.

Dziś, tak jak w poprzednich latach, jest z nami gospodarz Torunia – pan prezydent Michał Zaleski, który otwiera na oścież bramy miasta wszystkim gościom i pielgrzymom. Panie prezydencie, dzięki za niezmiennie otwartą postawę wobec przybywających do grodu Mikołaja Kopernika, skąd wyszła myśl „de revolutionibus orbium coelestium” i wciąż wychodzi – teraz na falach eteru – iskra budowy lepszego świata poprzez głoszenie Ewangelii – Dobrej Nowiny dla każdego człowieka.

Siostry i bracia, których ożywia jeden duch i jedno serce. Dziękujmy Panu, bo jest dobry. Dziękujmy najpiękniejszym dziękczynieniem Kościoła – sprawowaniem Eucharystii. „Jak ten chleb połączył złote ziarna, tak niech miłość złączy nas ofiarna”.

ks. bp Andrzej Suski, ordynariusz toruński

drukuj