Resort sprawiedliwości organizuje konferencję nt. konfiskaty majątku

Z inicjatywy resortu sprawiedliwości w Warszawie odbędzie się dziś międzynarodowa konferencja na temat konfiskaty majątku uzyskanego w wyniku przestępstw.

Konferencja ma związek z trwającymi konsultacjami nad projektem Ministerstwa Sprawiedliwości w sprawie tzw. konfiskaty rozszerzonej.

Chodzi o możliwość pozbawiania sprawców m.in. poważnych przestępstw gospodarczych i skarbowych owoców nielegalnej działalności. Musieliby oni dowieść, że majątek lub jakąś jego część została nabyta legalnie.

Projekt zapowiedzieli w kwietniu bieżącego roku premier Beata Szydło i Zbigniew Ziobro.

Ministerstwo Sprawiedliwości chce doprowadzić do takiej sytuacji, aby przestępstwo nie popłacało – mówi poseł Stanisław Piotrowicz, przewodniczący sejmowej Komisji Sprawiedliwości i Praw Człowieka.

– Z doświadczeń wynika bowiem, że często przestępstwa ich sprawcom opłacają się. Co prawda zostaną oni ukarani, ale ani pokrzywdzeni nie odzyskają utraconego mienia, ani też nie dosięgły sprawców środki karne, które stanowiłyby prewencję na przyszłość. W szczególności przestępstwo nie powinno się opłacać sprawcom. Na początku transformacji ustrojowej, kiedy szalała przestępczość, dziwnym trafem zrezygnowano z kary konfiskaty mienia. Stąd działania podejmowane przez resort sprawiedliwości, żeby taką karę przywrócić – wyjaśnia poseł Stanisław Piotrowicz.

W konferencji wezmą udział prokuratorzy i policjanci, którzy na co dzień zajmują się praktyczną stroną odpowiednich rozwiązań w państwach Unii Europejskiej, m.in. z Włoch, Wielkiej  Brytanii i Szwecji.

RIRM

drukuj