fot. wikipedia.org

Rekonstrukcja w 100. rocznicę wkroczenia Legionów Polskich do Warszawy

Widowisko historyczne powitania przez władze i mieszkańców wkraczających w 1916 r. do Warszawy Legionów Polskich odbędzie się w niedzielę w stolicy. 100. rocznicę wydarzenia uczczą także m.in. uroczystości przed Grobem Nieznanego Żołnierza.

„Widowisko będzie odtworzeniem wejścia Legionów Polskich do Warszawy w dniu 1 grudnia 1916 r. Tego dnia na znak, że polskie wojsko powraca do Warszawy do miasta wkroczyły oddziały trzeciego i czwartego pułku piechoty oraz drugiego pułku ułanów z płk Stanisławem Szeptyckim na czele” – opowiadał PAP Paweł Rozdżestwieński, organizator widowiska rekonstrukcyjnego z ramienia Fundacji Polonia Militaris, która przygotowuje imprezę wspólnie z MON.

W widowisku ma uczestniczyć ok. 400 rekonstruktorów pieszych i 110 koni.

„Będą im towarzyszyły wozy wiozące karabiny maszynowe, kompania techniczna z tzw. biedką sprzętową, czyli dwukołowym wózkiem ciągniętym przez konia, i kuchnia polowa. Wszystkie pojazdy będą historyczne” – powiedział Rozdżestwieński.

Rekonstruktorzy w mundurach Legionów z 1916 r. przejdą spod Muzeum Wojska Polskiego, Traktem Królewskim na pl. Piłsudskiego.

„Uczestnicy pochodzą z grup rekonstrukcyjnych w zasadzie z całego kraju począwszy od grup odtwarzających Legiony Piłsudskiego – pierwszą, drugą i trzecią brygadę, przez formacje odtwarzające oddziały cesarsko-królewskiej armii austriackiej, które przemundurują się na Legiony; oddziały 1939 r., które przebierają się w mundury legionowe, a skończywszy na klasach o profilu wojskowym” – relacjonował Paweł Rozdżestwieński.

W rejonie kościoła św. Krzyża zostanie wzniesiona kopia historycznej bramy powitalnej, która pierwotnie – jak mówił Rozdżestwieński – stała w rejonie obecnego Dworca Śródmieście.

„Przy bramie odbędzie się symboliczne powitanie Legionów kwiatami przez rekonstruktorów w historycznych strojach ówczesnych mieszkańców Warszawy. Następnie defilada przejdzie na pl. Piłsudskiego” – wyjaśnił Rozdżestwieński.

Na pl. Piłsudskiego odbędzie się widowisko historyczne, podczas którego zaplanowano odtworzenie powitania Legionów przez m.in. generalnego gubernatora gen. Hansa von Beselera oraz rektora Uniwersytetu Warszawskiego.

„Część rekonstrukcyjną zakończy symboliczne wręczenie chorągwi Legionom przez powstańców styczniowych, by pokazać tę łączność między epokami” – opowiadał.

Później odbędzie się część wojskowa, podczas której ma zostać odczytany rozkaz Józefa Piłsudskiego do żołnierzy. Zabrzmieć ma także hymn narodowy, a przed Grobem Nieznanego Żołnierza zostaną złożone kwiaty.

„Zaplanowano także salwę honorową upamiętniającą poległych żołnierzy z wszystkich polskich formacji zbrojnych. Później odbędzie się wspólna defilada oddziałów współczesnych i rekonstruktorów. Na zakończenie ma zostać oddanych 100 salw z okazji 100-lecia wkroczenia Legionów do Warszawy. Specjalne baterie artyleryjskie zostaną zamontowane w Parku Saskim. Serdecznie zapraszamy mieszkańców do wzięcia udziału w tym wydarzeniu” – dodał Paweł Rozdżestwieński.

1 grudnia 1916 r. po raz pierwszy od powstania listopadowego ulicami Warszawy defilowała uzbrojona i umundurowana polska formacja zbrojna – żołnierze Legionów Polskich. Na trasę przemarszu legionistów al. Jerozolimskimi, Nowym Światem, Krakowskim Przedmieściem w kierunku pl. Saskiego wyległy tłumy warszawiaków.

Wkroczenie żołnierzy do Warszawy nastąpiło po tzw. akcie 5 listopada, proklamacji cesarzy niemieckiego i austro-węgierskiego zapowiadającej powstanie bliżej nieokreślonego Królestwa Polskiego. 1 grudnia legionistów witał w Warszawie generalny gubernator gen. Hans von Beseler.

Powołanie Legionów do życia było konsekwencją wkroczenia 6 sierpnia 1914 r. na teren zaboru rosyjskiego – do Królestwa Polskiego – I Kompanii Kadrowej, znajdującej się pod komendą Józefa Piłsudskiego, złożonej z dotychczasowych członków Związku Strzeleckiego i Polskich Drużyn Strzeleckich.

PAP/RIRM

drukuj