Rekomendacje dla Polski

Większe wysiłki na rzecz zmniejszenia bezrobocia młodych, włączenie rolników do powszechnego systemu emerytalnego, skuteczna realizacja projektów kolejowych i przyspieszenie budowy połączenia gazowego z Litwą – to niektóre rekomendacje KE dla Polski.

 Komisja Europejska zaprezentowała w poniedziałek rekomendacje gospodarcze dla poszczególnych krajów UE w ramach tzw. semestru europejskiego. Według przewodniczącego KE Jose Barroso, z tegorocznych zaleceń dla państw UE wyłania się jasny priorytet: wzrost gospodarczy oraz tworzenie miejsc pracy.

„Obywatele UE oczekują od nas konkretnych wyników (…). Uważamy, że kraje członkowskie muszą odegrać swoją rolę i wdrożyć reformy, nawet jeśli są one niepopularne” – powiedział szef KE. Zdaniem Barroso ożywienie gospodarcze nie jest jeszcze dość mocne, dlatego potrzebne są dalsze wysiłki, by ostatecznie przezwyciężyć kryzys. Podkreślił, że pozytywne rezultaty unijnej strategii reform są „ewidentne”.

„Znów mamy wzrost gospodarczy, zatrudnienie ma rosnąć począwszy od tego roku, chociaż powoli, bo zazwyczaj mija trochę czasu zanim wzrost gospodarczy przełoży się na nowe miejsca pracy” – dodał. W ramach rekomendacji gospodarczych, Komisja zaleciła Polsce wzmocnienie strategii budżetowej, aby „zapewnić trwałą korektę nadmiernego deficytu do 2015 r.”.

I tak, Polska ma zminimalizować cięcia w inwestycjach pobudzających wzrost gospodarczy, lepiej ukierunkować politykę społeczną, poprawić opłacalność wydatków i efektywność sektora opieki zdrowotnej, zwiększyć bazę podatkową, a także poprawić przestrzeganie przepisów prawa podatkowego. KE wśród rekomendacji wymieniła też ustanowienie niezależnej rady budżetowej.

KE wytknęła m.in., że „w Polsce funkcjonuje rozbudowany system obniżonych stawek VAT, co przyczynia się do największej w UE luki w polityce dotyczącej podatku VAT”. „Konsekwencją tej sytuacji są straty dochodów i zwiększone koszty przestrzegania przepisów prawa podatkowego” – podkreśliła KE.

W dziedzinie rynku pracy zalecono zwiększenie wysiłków na rzecz zmniejszenia bezrobocia osób młodych, zwłaszcza poprzez lepsze dostosowanie edukacji do potrzeb rynku pracy i zwiększenie dostępności programów przyuczania do zawodu. Polska – zdaniem KE – powinna też kontynuować starania w celu podniesienia współczynnika aktywności zawodowej kobiet, „w szczególności przez dążenie do zwiększenia dostępności wysokiej jakości, przystępnej cenowo opieki nad dziećmi i edukacji przedszkolnej”. KE powtórzyła także swoją rekomendację włączenia rolników do powszechnego systemu emerytalnego, „poczynając od przyspieszenia tworzenia systemu szacowania i rejestracji dochodów rolników”.

Zaleciła też „stopniowe wycofanie specjalnego systemu emerytalnego dla górników w celu włączenia ich do powszechnego systemu emerytalnego”. Komisja zaleciła także poprawę skuteczności bodźców podatkowych we wspieraniu badań i rozwoju w sektorze prywatnym, a także modernizację i rozbudowę mocy wytwórczych oraz poprawę efektywności w całym łańcuchu energetycznym. Ponadto – zdaniem KE – Polska powinna przyspieszyć rozbudowę sieci elektroenergetycznej i energetycznych połączeń transgranicznych z sąsiadami, w szczególności gazociągu z Litwą.

Polska ma też zapewnić skuteczną realizację projektów inwestycyjnych na kolei, „bez dalszych opóźnień”, a także przyspieszyć starania na rzecz zwiększenia zasięgu łączności szerokopasmowej. Ponadto KE zaleca Polsce poprawę gospodarowania odpadami, podjęcie dalszych działań na rzecz poprawy otoczenia biznesu przez uproszczenie egzekwowania umów i wymogów dotyczących pozwoleń na budowę.

Warszawa ma też „zwiększyć wysiłki na rzecz ograniczenia kosztów i czasu związanych z przestrzeganiem przepisów prawa podatkowego przez przedsiębiorstwa”, a także dokończyć trwającą reformę, która ma ułatwić dostęp do zawodów regulowanych.

PAP

drukuj
Tagi: , ,

Drogi Czytelniku naszego portalu,
każdego dnia – specjalnie dla Ciebie – publikujemy najważniejsze informacje z życia Kościoła i naszej Ojczyzny. Odważnie stajemy w obronie naszej wiary i nauki Kościoła. Jednak bez Twojej pomocy kontynuacja naszej misji będzie coraz trudniejsza. Dlatego prosimy Cię o pomoc.
Od pewnego czasu istnieje możliwość przekazywania online darów serca na Radio Maryja i Tv Trwam – za pomocą kart kredytowych, debetowych i innych elektronicznych form płatniczych. Prosimy o Twoje wsparcie
Redakcja portalu radiomaryja.pl