Raport ws. Światowych Dni Młodzieży

Polska – jako organizator Światowych Dni Młodzieży – została pozytywnie odebrana przez uczestników tego wydarzenia, wielu młodych podkreślało, że czas spędzony w Krakowie to jedno z najlepszych doświadczeń w ich życiu – wynika z badań przeprowadzonych przez Instytut Statystyki Kościoła i Narodowe Centrum Kultury.

Raport przygotowany przez Instytut Statystyki Kościoła oraz Narodowe Centrum Kultury dotyczy m.in. wpływu Światowych Dni Młodzieży na życie poszczególnych uczestników oraz oczekiwań, jakie towarzyszyły młodym w związku z przyjazdem do Krakowa. Z wypowiedzi uczestników wynika, że w pierwszej kolejności chcieli oni pogłębić swoją wiarę – tłumaczy ks. dr Wojciech Sadłoń.

– Najczęściej wskazywana odpowiedź: będę miał bliższe relacje z Bogiem – Jezusem. Na drugim miejscu wskazywano, że Światowe Dni Młodzieży umocnią poczucie tożsamości katolickiej, poczucie bycia częścią Kościoła katolickiego – powiedział dyrektor Instytutu Statystyki Kościoła, ks. dr Wojciech Sadłoń.

Oficjalnie na ŚDM zapisało się ponad 70 tys. Polaków. Ci młodzi są wielką nadzieją dla Polski i Kościoła, a dni spędzone w Krakowie były dla nich bardzo ważne – przekonywała dr Maria Rogaczewska z Uniwersytetu Warszawskiego.

– Dla nich Światowe Dni Młodzieży to bardzo ważne doświadczenie, doświadczenie, które oni chcą powtarzać, bardzo wielu młodych ludzi chce jechać do Panamy, bardzo wielu młodych ludzi podjęło na tych dniach decyzję o wolontariacie międzynarodowym, o tym, żeby angażować się w różne prace misyjne Kościoła Powszechnego – poinformowała z Instytutu Studiów Społecznych Uniwersytetu Warszawskiego, dr Maria Rogaczewska.

Tego typu wnioski i podsumowania mają być punktem wyjścia dla kolejnych działań duszpasterskich polskiego Kościoła – podkreślił ks. bp Artur Miziński.

– Światowe Dni w Krakowie zakończyły się, ale to nie znaczy, że ma się zakończyć to wszystko, co tam się dokonało. Wręcz przeciwnie, ma trwać, być obecne w naszym życiu szczególnie w życiu młodych z całego świata –podkreślił biskup pomocniczy archidiecezji lubelskiej, sekretarz generalny KEP, ks. bp Artur Miziński.

Badania objęły także publikacje, jakie w trakcie Światowych Dni Młodzieży ukazywały się w zagranicznych mediach. Pozytywnie oceniono podjęte starania organizacyjne oraz zastosowane środki bezpieczeństwa.

 

TV Trwam News/RIRM

drukuj