Rada Rolnictwa Ekologicznego otwiera dialog

Rada ma stanowić płaszczyznę do dialogu między ministrem rolnictwa a różnymi organizacjami rolników ekologicznych – poinformował resort rolnictwa.

Na inauguracyjnym posiedzeniu Rady w tym tygodniu jej przewodniczącym został dr Józef Tyburski z Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego. Powołał on stałe grupy robocze ds.: regulacji prawnych, poprawy efektywności gospodarstw ekologicznych i badań naukowych oraz rozwoju krajowego rynku żywności ekologicznej.

Zbigniew Obrocki, wiceprzewodniczący „Solidarności”  Rolników Indywidualnych mówi, że powstanie takiej Rady było wyczekiwane. Rolnicy chcą mieć pewność, że to, co wyprodukują będą mogli sprzedać.

– Gospodarstwa, które produkowały lub produkują zboża ekologiczne sprzedają je razem z tymi zbożami, które są produkowane w sposób rotacyjny. Taka Rada, w momencie, kiedy stworzone jest nasze prawodawstwo, będzie opiniowała, wpływała i proponowała rozwiązania. Tych rozwiązań jest bardzo dużo – zaznacza Zbigniew Obrocki.

W skład Rady weszło 30 przedstawicieli organizacji i instytucji działających w sektorze rolnictwa ekologicznego, w tym m.in. uczelni wyższych, podmiotów doradczych, a także organizacji oraz związków zawodowych zrzeszających producentów ekologicznych.

Uprawy ekologiczne zajmują w naszym kraju 658 tys. hektarów.

RIRM

drukuj