(fot.PAP)

Przyjęto projekt budżetu na 2013 rok

Rząd przyjął dziś projekt budżetu państwa na 2013 rok. Zgodnie z założeniami deficyt nie przekroczy 35,5 mld zł, wzrost PKB wyniesie 2,2 proc., a inflacja średnioroczna 2,7 proc.

Realny wzrost wynagrodzeń w gospodarce narodowej wyniesie 1,9 proc. Planowane jest też utrzymanie zamrożenia funduszu wynagrodzeń we wszystkich jednostkach państwowej sfery budżetowej. Zdecydowanie zawyżona jest strona dochodowa budżetu szczególnie wpływy z podatków dochodowych i VAT. – akcentuje ekonomista i poseł dr Zbigniew Kuźmiuk.

– Jeżeli chodzi o podatki dochodowe to zaplanowano m.in. że wpływy z podatku od przedsiębiorstw czyli tzw. CIT będą wyższe od tegorocznych o około 11%. Powiem szczerze, nie bardzo wiadomo jak to miałoby się stać, skoro w tym roku dochody z tego podatku nie zostaną wykonane przy wzroście  prawie 3%. W następnym roku ten wzrost ma być mniejszy. Trochę niżej zaplanowano wpływy z PIT, ale i tutaj przy niskim wzroście gospodarczym trudno się spodziewać, żeby te wpływy były wyższe niż w roku obecnym. –powiedział poseł Zbigniew Kuźmiuk.

O wiele bardziej jest skomplikowana sprawa VAT. Ekonomiści już teraz alarmują, że tegoroczne wpływu z tego podatku będą niższe o 12 mld zł. W przyszłym roku może być znacznie gorzej. W sytuacji niepewnej strony dochodowej planowany deficyt  na poziomie ponad 35 mld zł jest nierealny.

– Zdaję sobie sprawę, że papier jest cierpliwy, terminy gonią, rząd musi przenieść projekt budżetu czy przysłać go do Sejmu do końca tego miesiąca. Zapewne w tym kształcie budżet zostanie dzisiaj przyjęty i przysłany do Sejmu a później, jak zaczną się nad nim prace, rząd zawsze będzie miał prawo do autopoprawki. Pewnie ta autopoprawka, gdzieś w końcówce tego roku w Sejmie się pojawi. W każdym bądź razie to planowanie budżetowe na rok następny jest obarczone bardzo poważnym ryzykiem bo ciągle zakładamy, że będziemy mieli wzrost gospodarczy a sporo ekonomistów twierdzi, że nie tylko nie będzie wzrostu, ale będzie wręcz spadek PKB – dodaje poseł Zbigniew Kuźmiuk.

 

Wypowiedź posła dr Zbigniewa Kuźmiuka:

Audio MP3
Pobierz

 

RIRM

drukuj