fot. episkopat.pl

Przewodniczący Episkopatu podczas Wigilii Paschalnej: Ze zmartwychwstania wyrasta wspólnota Kościoła

Zmartwychwstanie Jezusa jest fundamentem, z którego wyrasta i na którym wznosi się cały gmach chrześcijańskiej wiary. Jest wydarzeniem, dzięki któremu powstała wspólnota Kościoła ‒ mówił podczas Wigilii Paschalnej ks. abp Stanisław Gądecki. Przewodniczący Konferencji Episkopatu Polski udzielił w katedrze poznańskiej sakramentu chrztu św. siedemnastu osobom dorosłym.

Metropolita poznański rozważał w homilii zmartwychwstanie Jezusa Chrystusa i zmartwychpowstanie chrześcijanina.

„Wigilia Paschalna jest czuwaniem, które samo w sobie jest uroczystością. Jest ona świętem świąt” – mówił ks. abp Gądecki.

Zastanawiając się nad zmartwychwstaniem Jezusa, metropolita poznański przytoczył relacje o pustym grobie i o spotkaniach ze Zmartwychwstałym, oraz wyznania wiary pierwszych chrześcijan. Wspomniał też o Całunie Turyńskim oraz Welonie z Manoppello.

Przewodniczący Konferencji Episkopatu Polski zauważył, że „Kościół żyje wiarą w zmartwychwstanie naszego ciała”.

„Warto zauważyć, że idea zmartwychwstania nie narodziła się w Biblii z jakiejś refleksji nad ludzką naturą, ale z zadumy nad Bożą wiernością i sprawiedliwością. Taka jest właśnie wymowa starotestamentalnych świadectw o zmartwychwstaniu, jakie znajdujemy w Księdze Daniela i w 2 Księdze Machabejskiej” – mówił ks. abp Stanisław Gądecki.

Zwracając się do katechumenów, metropolita poznański podkreślił, że chrzest jest duchowym zmartwychwstaniem i przebudzeniem.

„Na mocy chrztu świętego, staniecie się członkami Kościoła, przeznaczonymi do tego, aby stać się błogosławieństwem dla ludzi. Bądźcie wierni Chrystusowi, który Was wybrał i powierzcie Mu całe Wasze życie” ‒ podkreślił przewodniczący Episkopatu Polski.

„Przebudzony duch chrześcijanina – po otrzymaniu chrztu świętego – nie może stać w miejscu, on domaga się ciągłego rozwoju. Człowiek, w swojej wolności, jest wezwany przez Boga, by ciągle rósł, dojrzewał i przynosił owoc. Nie może się uchylać od osobistej odpowiedzialności” – zauważył duchowny.

W Wigilii Paschalnej uczestniczyły m.in. wspólnoty neokatechumenalne miasta Poznania. Podczas Mszy św. modlono się w intencji ks. abp. Stanisława Gądeckiego w dniu 17. rocznicy ingresu do katedry poznańskiej.

episkopat.pl

drukuj