Wpisy

Ojciec Święty Franciszek: Niech ustanie produkcja i handel bronią, bo potrzebujemy chleba, a nie karabinów. Niech ustaną aborcje, które zabijają niewinne życie

„W tym roku bardziej niż kiedykolwiek zauważamy Wielką Sobotę, dzień wielkiego milczenia” – mówił papież Franciszek podczas Mszy Wigilii Paschalnej w bazylice Św. Piotra, gdzie z powodu pandemii nie było wiernych. „To dla nas najciemniejsza godzina” – dodał.

Wielka Sobota – dzień wielkiej ciszy, modlitwy, skupienia, oczekiwania na zmartwychwstanie Chrystusa

Dzień Wielkiej Soboty to dzień wielkiej ciszy, modlitwy, skupienia, oczekiwania na zmartwychwstanie Chrystusa. W tym dniu Kościół nie sprawuje żadnych sakramentów, nie biją dzwony, jest wielka nabożna cisza, która kojarzy nam się z żałobą po śmierci kogoś bliskiego – powiedział ks. prof. Marek Chmielewski z Katedry Duchowości Systematycznej i Praktycznej KUL.

Ks. abp M. Jędraszewski: Ukrzyżowany i zmartwychwstały Jezus najpełniej ukazuje prawdę o człowieku jako istocie stworzonej na obraz i podobieństwo Boże

Chrystus – ukrzyżowany i zmartwychwstały Pan – najpełniej ukazał sobą prawdę o człowieku jako istocie stworzonej na obraz i podobieństwo Boże. Prawdę o godności człowieka i jego ostatecznym powołaniu do wiecznej szczęśliwości. Prawdę o świętości ludzkiego życia od chwili poczęcia do naturalnej śmierci. Prawdę o małżeństwie jako związku kobiety i mężczyzny. Prawdę o rodzinie jako podstawowej komórce społecznej – powiedział metropolita krakowski ks. abp Marek Jędraszewski w Wielką Sobotę.

Przewodniczący Episkopatu podczas Wigilii Paschalnej: Ze zmartwychwstania wyrasta wspólnota Kościoła

Zmartwychwstanie Jezusa jest fundamentem, z którego wyrasta i na którym wznosi się cały gmach chrześcijańskiej wiary. Jest wydarzeniem, dzięki któremu powstała wspólnota Kościoła ‒ mówił podczas Wigilii Paschalnej ks. abp Stanisław Gądecki. Przewodniczący Konferencji Episkopatu Polski udzielił w katedrze poznańskiej sakramentu chrztu św. siedemnastu osobom dorosłym.