Protest rolników w Nowym Sączu

Przeciwko masowej wyprzedaży ziemi, zapewnieniu środków na kredyty preferencyjne dla rolników a także utrzymania KRUS będą protestować dziś gospodarze w Nowym Sączu.

Wśród postulatów rolników znalazł się także sprzeciw wobec dyskryminacji TV Trwam przez KRRiT, która nie przyznała katolickiej stacji miejsca na multipleksie cyfrowym – informował Wojciech Włodarczyk, przewodniczący Rady Wojewódzkiej NSZZ RI „Solidarność”.

Zapewnienie wolności słowa i pluralizmu mediom oraz przyznania miejsca na multipleksie dla TV Trwam – tak dokładnie zapisany jest ten postulat w punkcie dziesiątym. Mamy również taki postulat w punkcie jedenastym, zaprzestania walki z Kościołem i ośmieszania naszej wiary. Dwunasty postulat dotyczy przywrócenia programu nauczania historii w szkołach do wcześniejszego wymiaru godzin; z tego względu, że dziś się redukuje naukę historii. To są naszym zdaniem bardzo ważne postulaty – akcentuje Wojciech Włodarczyk.

Protest rozpocznie się Mszą św. o godz. 10.30 przy ołtarzu papieskim w Starym Sączu. Następnie w kierunku delegatury Urzędu wojewódzkiego w Nowym Sączu uda się kolumna złożona z ciągników i samochodów osobowych. Tam nastąpi odczytanie postulatów i wręczenie ich przedstawicielowi wojewody.  Manifestacja zakończy się złożeniem kwiatów pod pomnikiem Ojca św. bł. Jana Pawła II.

RIRM

drukuj