„Nasz Dziennik”: Zatrute standardy

Gremium doradzające resortowi rolnictwa postuluje obniżenie standardów żywności ekologicznej – przekonuje w piątkowym wydaniu „Nasz Dziennik”.

Jak podaje „Nasz Dziennik”, Rada do spraw Rolnictwa Ekologicznego działająca przy Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi chce wprowadzić graniczny poziom zanieczyszczenia produktów ekologicznych substancjami niedopuszczonymi, czyli nawozami sztucznymi, pestycydami i organizmami genetycznie modyfikowanymi (GMO).

Gazeta przywołuje uchwałę nr 22/2017 Rady do spraw Rolnictwa Ekologicznego z 14 grudnia 2017 roku, zgodnie z którą „jest to konieczne w przypadku bardzo niskiego zanieczyszczenia produktów i gleby na poziomie np. 0,001-0,0001 mg/kg przy poziomie 0,01 mg/kg objętym akredytacją, co czasem w znikomy sposób może wpływać na ekologiczny status produktu”.

„Zdaniem prof. Jerzego Szymony, specjalizującego się w zagadnieniach rolnictwa ekologicznego, postulat ten jest zaprzeczeniem idei rolnictwa ekologicznego. Ekspert zaznaczył, że standardy żywności ekologicznej zostały określone w artykule 1 unijnego Rozporządzenia nr 834/2007 – powinna ona być wolna od wszelkich niedozwolonych substancji na każdym etapie uprawy: gleby, materiału siewnego lub nasadzeniowego, kolejnych etapach rozwoju rośliny i w końcowym produkcie” – pisze „Nasz Dziennik”,.

Gazeta zaznacza, że „propozycja Rady może pogorszyć jakość produktów i uderzyć w interesy polskich rolników, którzy nie będą w stanie konkurować z pseudoekologiczną żywnością, wlewającą się coraz szerszą falą z Zachodu, przede wszystkim z Niemiec”.

PAP/RIRM

drukuj