Niepokojący poziom ubóstwa w pięciu krajach UE

Na niepokojący poziom ubóstwa w pięciu krajach UE najmocniej dotkniętych kryzysem wskazuje raport Caritas Europa zatytułowany „Skutki kryzysu w Europie”.

„Kryzys gospodarczy jeszcze się nie skończył, a najgorsze wciąż może nadejść” – uważa katolicka organizacja charytatywna.

Przedkładanie przez Unię Europejską w Grecji, Irlandii, Włoszech, Portugali i Hiszpanii polityki gospodarczej nad politykę społeczną ma dewastujący wpływ na mieszkańców.

Autorzy raportu zalecają m.in., by polityka gospodarcza i społeczna była bardziej zintegrowana na poziomie całej UE.

– Potrzebne jest silniejsze wsparcie dla grup zagrożonych ryzykiem, zwłaszcza jeżeli chodzi o ubóstwo dzieci czy bezrobocie wśród ludzi młodych. To z resztą widzimy nie tylko w tych pięciu krajach, które zostały wymienione, ale również w Polsce. W naszej Ojczyźnie w ubóstwie żyje 1 mln 300 tys. dzieci. Propozycja jest również taka, by wprowadzić monitoring społeczny w krajach korzystających z programów UE i Międzynarodowego Funduszu Walutowego. Fundusze unijne muszą przede wszystkim odgrywać większą rolę w przeciwdziałaniu ubóstwa, by te fundusze, które są przydzielane zwracały uwagę na ludzi ubogich. Szczególnie te grupy ryzyka – powiedział ks. Marian Subocz, dyrektor Caritas Polska.

W raporcie Caritas podkreślono przede wszystkim, że bezrobocie w UE osiągnęło historycznie wysoki poziom. Doświadcza jego całe pokolenie młodych ludzi; w Grecji czy w Hiszpanii ponad 50 proc., średnia dla UE to 22,5 proc. osób, które nie mają poczucia bezpieczeństwa ekonomicznego.

Szczególnym problemem jest również zagrożenie ubóstwem wśród dzieci. Problem ten jednak występuje także wśród osób pracujących, zwłaszcza gorzej wykształconych.

 

Wypowiedź ks. Mariana Subocza:


Pobierz Pobierz

RIRM

drukuj