fot. PAP/Tomasz Gzell

Prokurator Generalny powołał nowego szefa Biura Lustracyjnego IPN

Decyzją ministra sprawiedliwości, Prokuratora Generalnego Zbigniewa Ziobry nowym dyrektorem Biura Lustracyjnego Instytutu Pamięci Narodowej został w piątek prok. Jarosław Skrok. Dotychczasową szefową pionu lustracyjnego IPN była prok. Edyta Karolak.

„Z dniem 15 czerwca 2018 roku Minister Sprawiedliwości Prokurator Generalny Zbigniew Ziobro powołał do pełnienia funkcji Dyrektora Biura Lustracyjnego IPN-KŚZpNP (IPN-Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu – PAP) prokuratora Jarosława Skroka” – poinformował w piątek na stronie internetowej IPN.

Zgodnie z art. 19 ustawy o IPN, Biurem Lustracyjnym IPN kieruje dyrektor powoływany spośród prokuratorów Biura Lustracyjnego IPN i odwoływany przez Prokuratora Generalnego na wniosek zgłoszony przez prezesa IPN po zasięgnięciu opinii Kolegium IPN.

Kadencja dyrektora Biura Lustracyjnego IPN trwa trzy lata; po jej upływie dyrektor biura pełni swoje obowiązki do czasu powołania nowego szefa pionu lustracyjnego Instytutu. Ta sama osoba może być dyrektorem biura nie dłużej niż przez dwie kolejne kadencje.

Do zadań Biura Lustracyjnego IPN należy m.in. prowadzenie rejestru oświadczeń lustracyjnych, o których mowa w ustawie o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944-1990 oraz treści tych dokumentów (tzw. ustawie lustracyjnej), analiza oświadczeń lustracyjnych oraz zbieranie informacji niezbędnych do prawidłowej ich oceny; przygotowywanie postępowań lustracyjnych.

Podczas niedawnej dyskusji IPN dotyczącej lustracji w Polsce prok. Edyta Karolak poinformowała, że podlegający jej pion lustracyjny kieruje rocznie do sądów od 150 do 200 wniosków o wszczęcie postępowania lustracyjnego.

„W całej działalności Biura Lustracyjnego skierowaliśmy ponad 1250 wniosków” – powiedziała prokurator.

Dodała, że z dotychczasowych ok. 1200 orzeczeń sądów ok. 80 proc. jest zgodnych z wnioskami prokuratorów IPN.

Ponadto Biuro Lustracyjne IPN przygotowuje i publikuje na podstawie dokumentów zgromadzonych w Archiwum IPN katalogi zawierające dane osobowe pracowników, funkcjonariuszy i żołnierzy organów bezpieczeństwa państwa, ze wskazaniem stopnia służbowego zajmowanych stanowisk oraz organów bezpieczeństwa państwa, w których pełnili służbę lub pracowali. Biuro prowadzi także tzw. katalog osób „rozpracowywanych” przez organa bezpieczeństwa państwa komunistycznego. Prokuratorzy IPN wraz ze współpracownikami przygotowują również katalogi zawierające dane osobowe osób, które zajmowały kierownicze stanowiska m.in. w byłej PZPR, a także były wysokimi przedstawicielami władz PRL, np. sekretarzami i podsekretarzami państwa komunistycznego.

Ustawa lustracyjna IPN, którą realizują m.in. prokuratorzy Biura Lustracyjne IPN, ma zapewnić, by ważne funkcje publiczne w Polsce pełniły osoby, które nie były uwikłane np. we współpracę z organami bezpieczeństwa PRL, i które przez to – jak zapisano w preambule ustawy – dają „gwarancje uczciwości, szlachetności, poczucia odpowiedzialności za własne słowa i czyny, odwagi cywilnej i prawości”.

PAP/RIRM

drukuj