Problemy współczesnej polityki. Konflikty zbrojne i terroryzm

W dniach 11-12 marca 2016 r. w Wyższej Szkole Kultury Społecznej i Medialnej odbędzie się Międzynarodowy Kongres: Problemy współczesnej polityki. Konflikty zbrojne i terroryzm.

Kongres stanowi wspólne przedsięwzięcie Zakładu Polityki Międzynarodowej WSKSiM oraz Wydziału Historii University of East Anglia w Norwich w Wielkiej Brytanii. Sesje tematyczne obejmują zagadnienia z zakresu politologii, mediów oraz kulturoznawstwa. Kongres będzie miał formę otwartych paneli dyskusyjnych prowadzonych w językach polskim i angielskim.

W obecnej sytuacji politycznej na świecie, gdzie zagrożenie wybuchem czy eskalacją konfliktu jest bardzo realne, zagadnienia konfliktów oraz terroryzmu zajmuje czołowe miejsce w polityce międzynarodowej. Istotną kwestię stanowi zarówno bezpieczeństwo wewnętrzne, jak i bezpieczeństwo w wymiarze międzynarodowym oraz związana z nim polityka obronna. Należy także podjąć temat uchodźców, który współcześnie stał się tematem bardzo kontrowersyjnym. Konflikty coraz częściej stają się przyczyną masowego uchodźctwa co zagraża bezpieczeństwu międzynarodowemu. Dopełnieniem tematyki konferencji będzie analiza przekazów medialnych i zawartego w nich obrazu konfliktów zbrojnych oraz aktów terroryzmu na świecie.

Formularz zgłoszeniowy oraz wszelkie informacje dotyczące kongresu znajdą Państwo na stronie internetowej pwp.wsksim.edu.pl.

Zgłoszenia przyjmujemy do 20 lutego 2016 r.

Pytania proszę kierować na maila kongresowego pwp@wsksim.edu.pl lub pod numerem tel. 56/ 610 72 64.

Zapraszamy serdecznie!

WSKSiM

drukuj