fot. wikipedia

Czeski minister środowiska z wizytą w Polsce

Minister środowiska Czech Richard Brabec przybył z wizytą do Polski. Dziś spotkał się on z ministrem środowiska prof. Janem Szyszko. Głównym tematem spotkania obu ministrów była wymiana poglądów po 21. konferencji klimatycznej w Paryżu.

Porozumienie paryskie, jak zaznaczył minister środowiska profesor Jan Szyszko, jest wielkim sukcesem w skali światowej, m.in. dlatego, że dotyczy polityki klimatycznej prowadzonej do końca obecnego wieku.

– Głównym celem tej polityki jest to, aby temperatura, ze względu na antropogenną działalność człowieka, nie wzrosła więcej niż 2 st. C. Polityka będzie skuteczna wtedy, kiedy włączą się w tę kwestię wszystkie państwa świata – podkreślił prof. Jan Szyszko.

Do skutecznego realizowania polityki klimatycznej włączają się nasi południowi sąsiedzi – Czechy. Minister środowiska Czech, Richard Brabec, przekazał swoje doświadczenie w zakresie redukcji niskiej emisji na bazie nowych piecy spalania w indywidulanych gospodarstwach domowych.

– Mamy ambicję, aby przy wykorzystaniu 350 milionów ze środków z Unii Europejskiej do 2020 roku wymienić 100 tysięcy tych niskich źródeł emisji, czyli pieców i kotłów w naszych domach. W ten sposób chcemy w wyraźny sposób poprawić jakość powietrza, którym oddychają mieszkańcy Republiki Czeskiej, nie tylko regionu morawsko-śląskiego – zaznaczył minister Czech.

Polska, jako jedno z niewielu państw wypełniła swoje zobowiązania klimatyczne z nawiązką, redukując emisję CO2 o blisko 30 proc. Dzięki zaangażowaniu Polski w globalnej umowie znalazły się zapisy o zrównoważonym rozwoju. Lasy uznano za ważny element w procesie pochłaniania dwutlenku węgla. Polska równocześnie chce wykorzystywać swoje odnawialne źródła energii. W Paryżu delegacja z Polski przedstawiła projekt toruńskiej geotermii, która jest sukcesem nie tylko energetycznym, ale również ekologicznym na skalę światową.

TV Trwam News/RIRM

drukuj