Prezydent: zależy mi na sprzyjającym biznesowi prawie

Tworzenie przewidywalnego, przyjaznego biznesowi prawa, rozwój i promocja młodej innowacyjnej przedsiębiorczości oraz wspieranie ekspansji polskich firm na zagranicznych rynkach, także poza Europą – to część działań, na które w dziedzinie gospodarki stawia prezydent Andrzej Duda.

Prezydent napisał list do uczestników rozpoczętego w środę w Katowicach IX Europejskiego Kongresu Gospodarczego, który zgromadził w stolicy Górnego Śląska ok. 8,5 tys. osób – przedstawicieli świata biznesu, polityki i nauki.

„Zależy mi na tworzeniu w naszym kraju regulacji prawnych sprzyjających biznesowi, a w szczególności na przewidywalności prawa” – napisał Andrzej Duda w liście, odczytanym podczas inauguracji kongresu przez doradcę prezydenta Martę Gajęcką.

„Wyrazem takiego podejścia było zainicjowanie przeze mnie i podpisanie nowelizacji Ustawy o swobodzie działalności gospodarczej, i tym samym uwzględnienie w procesie legislacyjnym w większym stopniu potrzeb mikro, małych i średnich przedsiębiorstw” – wskazał prezydent, deklarując chęć dalszego współdziałania na rzecz rozwoju polskiej gospodarki.

Za jeden z atutów katowickiego kongresu, który jest największym pod względem liczby uczestników wydarzeniem biznesowym w Europie centralnej, prezydent uznał fakt, że daje on „wielostronne spojrzenie” na poruszane kwestie, dokonywane wspólnie przez polityków, przedsiębiorców i ekspertów.

„Ufam, że każdy z tych ważnych problemów będzie przedmiotem wnikliwej uwagi rządu i wyspecjalizowanych instytucji państwowych. Świadectwem całościowego budowania polityki Rzeczypospolitej Polskiej jest przyjęta przez Radę Ministrów Strategia na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju. Będę współpracował w urzeczywistnianiu celów, które są rozstrzygające dla pomyślnej przyszłości Polski i Polaków” – zadeklarował prezydent.

Andrzej Duda przypomniał, że od początku swojej prezydentury kładzie nacisk m.in. na promocję młodych przedsiębiorców.

 „Ogromnie zależy mi na rozwoju i promowaniu młodej, innowacyjnej przedsiębiorczości. Ważną rolę w tym względzie odgrywa współorganizowane już od dwóch lat przez Kancelarię Prezydenta RP przedsięwzięcie Startupy w Pałacu oraz Śniadania Startupowe, wspierające innowatorów w ich projektach” – czytamy w liście.

Andrzej Duda – jak zadeklarował – stara się, by dla młodych przedsiębiorców zawsze było miejsce w składzie zagranicznych delegacji prezydenckich. „Podobną propozycję przedłożyłem polskim eksporterom i przedsiębiorcom inwestującym za granicą” – napisał prezydent, wyrażając zadowolenie z rosnącego eksportu polskich firm.

PAP/RIRM

drukuj