Prezydent przekazał do Sejmu projekt ws. nieodpłatnej pomocy prawnej

Prezydent Andrzej Duda skierował do Sejmu projekt zmiany w ustawie o nieodpłatnej pomocy prawnej. Zakłada on między innymi: rozszerzenie katalogu osób uprawnionych do nieodpłatnej pomocy prawnej, a także zwiększenie liczby punktów świadczących poradnictwo obywatelskie.

Od 2016 r. obowiązuje system bezpłatnej pomocy prawnej. Jego celem jest zapewnienie nieodpłatnych porad osobom, które nie mają możliwości uzyskania profesjonalnego wsparcia.

Celem zmian w projekcie jest bardziej racjonalne wykorzystanie możliwości punktów nieodpłatnej pomocy prawnej. Na jeden dzień funkcjonowania punktu przypada bowiem średnio udzielenie zaledwie jednej porady na godzinę.

W projekcie prezydenckim zaproponowano rozszerzenie katalogu osób, które mogą korzystać z takiej pomocy. Są to między innymi: osoby, których dochód na członka rodziny osiągnięty w okresie trzech miesięcy nie przekroczył kwoty 2000 zł, ci, którym przyznano świadczenia wychowawcze na pierwsze dziecko; bezrobotni; niepełnosprawni; osoby objęte kuratelą, a także osoby, które ostatnie 5 lat przebywały poza krajem i wróciły z zamiarem stałego pobytu oraz rodziny zastępcze.

Wniesiony projekt ustawy dopuszcza także prowadzenie mediacji jako jednej z form udzielenia nieodpłatnej pomocy prawnej na etapie przedsądowym.

TV Trwam News/RIRM

drukuj