Premier Szydło: Polski rząd ma prawo realizować swoją politykę

Każdy wybrany demokratycznie rząd, również polski, ma prawo prowadzić swoją politykę, reformować, wprowadzać programy, do których zobowiązał się wobec swoich obywateli – oświadczyła w piątek premier Beata Szydło. Szefowa polskiego rządu apelowała do pozostałych państw Unii Europejskiej o wzajemny szacunek.

Jeżeli mówimy o kulturze, edukacji, o tradycji, o wartościach, o tym wszystkim, co łączy Europę i chcemy, żeby tę Europę łączyło, to musimy też pamiętać o tym, że Europa wyrosła z tradycji greckich, rzymskich i jej fundamentem są wartości chrześcijańskie” – podkreśliła polska premier na konferencji prasowej w Goeteborgu po szczycie UE.

Wszyscy powinniśmy o tym pamiętać. Ale wszystkie państwa członkowskie UE powinny się nawzajem szanować – dodała Beata Szydło.

We wszystkich państwach członkowskich w demokratycznych wyborach zostały wyłonione większości parlamentarne, które utworzyły rządy. Kraje prowadzą swoją politykę, reformują się, wprowadzają programy, do których zobowiązały się wobec swoich obywateli w kampaniach wyborczych – programy, które pozwalają im jak najlepiej prowadzić sprawy poszczególnych państw. Każdy rząd ma do tego prawo, również polski” – podkreśliła premier.

Beata Szydło odniosła się do krytyki Polski w związku z Marszem Niepodległości.

Bardzo jasno potępiamy wszystkie ekstremizmy, potępiamy takie zachowania, które godzą w zachowania Europejczyków. Polska nie toleruje zachowań, które są przekraczającymi wszelkie dopuszczalne normy” – mówiła premier.

Nigdy się nie zgodzę na to, żeby mój kraj, który był ofiarą dwóch totalitaryzmów, żeby obywatele mojego kraju, byli w taki sposób szkalowani i pomawiani. Nie ma na to zgody polskiego rządu. Możemy się między sobą różnić, możemy mieć różne zdania, rozmawiajmy o tym, ale jeżeli chcemy, by rodzina europejska właśnie rozmawiała i budowała swoją przyszłość w oparciu o wartości, to ten szacunek jest potrzebny wszystkim tym, którzy są członkami tej rodziny, a Polska jest członkiem rodziny europejskiej” – podkreśliła szefowa polskiego rządu.

Beata Szydło powiedziała również, że Polska podpisała dokument stanowiący ramy, które będą obowiązywały w polityce społecznej UE. Dzięki Polsce kwestie należące do państw narodowych pozostaną pod ich kontrolą.

Polska podpisała ważny dokument, który jest pewną mapą drogową, ramami, które będą obowiązywały przy budowaniu polityki społecznej Unii Europejskiej” – powiedziała premier na konferencji prasowej.

Dzięki zaangażowaniu polskiego rządu, dzięki naszym postulatom te kwestie, które pozostają dla państw członkowskich, państw narodowych, będą nadal pod naszą kontrolą” – dodała Beata Szydło.

 

PAP/RIRM

drukuj