Premier M. Morawiecki złożył życzenia harcerzom z okazji Dnia Myśli Braterskiej

Premier Mateusz Morawiecki w filmie opublikowanym na Twitterze złożył harcerzom życzenia z okazji przypadającego 22 lutego Dnia Myśli Braterskiej. Szef rządu podkreślił, że ten dzień jednoczy brać harcerską wokół szczytnych wartości, wspólnych przeżyć i wspomnień.

Dzień Myśli Braterskiej ma przypominać założycieli skautingu Roberta Baden-Powella i jego żonę Olave – 22 lutego przypadają ich urodziny.

Mateusz Morawiecki powiedział, że nie nosił munduru harcerskiego, ale był zuchem.

„>>Mam szczerą wolę całym życiem pełnić służbę Bogu i Polsce, nieść chętną pomoc bliźnim<< – choć sam nie nosiłem munduru harcerskiego, aczkolwiek byłem zuchem, to dla mnie osobiście te słowa Przyrzeczenia Harcerskiego są również piękną – o ile nie najpiękniejszą – definicją służby publicznej” – powiedział premier.

„Przypadający 22 lutego Dzień Myśli Braterskiej jednoczy całą brać harcerską wokół szczytnych wartości zapisanych w dziesięciu punktach Prawa Harcerskiego, jednoczy wokół wspólnych przeżyć, wspomnień, przygód. Ale jednoczy też wokół wspaniałej i bohaterskiej historii polskiego harcerstwa, których symbolem są Szare Szeregi i ludzie tacy jak Zośka, Alek czy Orsza” – zaznaczył szef rządu.

Premier Morawiecki ocenił, że polskie harcerstwo to ważna i wartościowa karta polskiej państwowości”. „Przecież w tym roku swoją rocznicę stulecia obchodzi zarówno niepodległa Rzeczpospolita, jak i Krzyż Harcerski – przypomniał premier.

„Ten krzyż, duma każdej harcerki i każdego harcerza, wzorowany na orderze Virtuti Militari symbolizuje wszystko, co w harcerstwie najważniejsze – odwagę, pomoc innym, pracę nad sobą i pogodę ducha – te wartości, które powinny być przecież bliskie wszystkim, nie tylko harcerzom” – stwierdził szef rządu.

Premier szczególne słowa podziękowania i uznania skierował do rodziców harcerek i harcerzy.

„Wielu z państwa nosząc w sercach wspomnienia z młodości działa w kręgach przyjaciół harcerstwa i to bardzo często właśnie wy – rodzice – byliście tymi, którzy wskazali swoim pociechom ten harcerski drogowskaz” – mówił Mateusz Morawiecki.

„Wszystkim harcerzom i nie harcerzom – bez względu na wiek i poglądy – dedykuję słowa jednego z twórców polskiego harcerstwa Andrzeja Małkowskiego: >>Nie w tym jest człowiek wart, co przeżył, ale w tym co zrobił dobrego dla innych<<„ – podkreślił premier w życzeniach, zakończonych tradycyjnym harcerskim pozdrowieniem „Czuwaj!”.

22 lutego harcerze i skauci na całym świecie przesyłają sobie życzenia.

PAP/RIRM

drukuj