PAP/Piotr Nowak

Premier M. Morawiecki: Bezpieczeństwo energetyczne jest dla nas tak samo ważne jak militarne

Bezpieczeństwo energetyczne jest dla nas tak samo ważne jak militarne, dlatego wprowadzamy projekt ustawy o przygotowaniu i realizacji strategicznych inwestycji w sektorze naftowym – poinformował premier Mateusz Morawiecki. Szef rządu mówił o tym na konferencji po posiedzeniu Rady Ministrów. Rząd przyjął na nim m.in. projekt ustawy wzmacniającej bezpieczeństwo energetyczne.

Propozycja ma stworzyć podstawy prawne pozwalające na sprawne przygotowanie i realizację strategicznych inwestycji w sektorze naftowym. Mowa m.in. o budowie rurociągów: ropy naftowej Gdańsk-Płock i produktów naftowych Boronów-Trzebinia czy rozbudowie tych istniejących.

Według projektu, podmiotem odpowiedzialnym za realizację tych inwestycji będzie spółka PERN SA, której wyłącznym akcjonariuszem jest Skarb Państwa.

Premier wskazał, że rząd będzie tworzył możliwości prawne, które pozwolą realizować politykę możliwie zróżnicowaną ze względu na źródła dostaw energii.

– Ta ustawa pozwoli nie tylko na znaczne uproszczenie procesu legislacyjnego, procesu inwestycyjnego, ale także zapewni właściwy poziom odszkodowań dla osób, których grunty będą przejęte na poczet Skarbu Państwa w związku z realizacją tej inwestycji PERN. Ta ustawa to kolejny filar naszego bezpieczeństwa energetycznego i umożliwienie nowych inwestycji w rurociągi, zwiększenie też możliwości przesyłu. My tego potrzebujemy. Cały czas zużywamy coraz więcej ropy naftowej, benzyny. W całym procesie rafinacyjnym nasze rafinerie pracują na coraz większych obrotach, potrzebujemy w związku z tym nowych możliwości transportu ropy naftowej – wskazał Mateusz Morawiecki.

Przyjęty przez rząd projekt zakłada wprowadzenie do systemu prawnego decyzji o ustaleniu lokalizacji strategicznej inwestycji w sektorze naftowym. Będzie je wydawał wojewoda. Decyzja będzie instrumentem całościowo regulującym kwestię lokalizacji inwestycji i jej poszczególnych elementów.

Ma to prowadzić do minimalizacji liczby postępowań i czasu potrzebnego na wydanie dokumentów niezbędnych do jej przygotowania i realizacji.

RIRM

drukuj