„Dar Młodzieży” przeszedł przegląd i remont przed rejsem dookoła świata

Zakończył się przegląd i remont „Daru Młodzieży” przygotowujący do rejsu dookoła świata, w który żaglowiec wyruszy w maju. Jednostka opuściła gdyńską stocznię Nauta, gdzie prowadzone były prace remontowe. Wartość napraw i wymiany sprzętu to prawie 1,5 mln zł.

„Dar Młodzieży” to trzymasztowa fregata – żaglowiec szkolny Akademii Morskiej w Gdyni. W maju, w ramach obchodów 100. rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości, wyruszy w specjalny rejs dookoła świata. Punktem kulminacyjnym wyprawy będzie udział w Światowych Dniach Młodzieży w Panamie w styczniu 2019 roku.

Fregata trafiła do gdyńskiej Stoczni Remontowej „Nauta” w końcu grudnia ub.r. W czwartek żaglowiec opuścił stocznię i przepłynął do Nabrzeża Pomorskiego w Gdyni, gdzie cumuje na stałe.

Jak powiedział PAP prorektor do spraw morskich Akademii Morskiej, prof. Henryk Śniegocki, w czasie pobytu w stoczni żaglowiec przeszedł prace konserwacyjno-remontowe, przygotowujące jednostkę do długiego rejsu. Przygotowania zbiegły się w czasie z – wymaganą przepisami, cykliczną procedurą – przeglądem potwierdzenia klasy jednostki.

W ramach prac przeprowadzonych w stoczni żaglowiec przeszedł dokładne oględziny i remont części podwodnej kadłuba: został on oczyszczony i pokryty kilkoma warstwami farb zabezpieczających przed korozją, a także przed porostami. Wykonano też – jak wyjaśnił Śniegocki, kapitalny remont silnika.

W czasie pobytu jednostki w stoczni wymieniono też wiele zużytych elementów, w tym fragmenty rurociągów, części poszycia nadbudówek i międzypokładów. Wykonano też przegląd i remont elementów układu sterującego, kotwic i łańcuchów kotwicznych. Oczyszczono i zakonserwowano zbiorniki paliwa i słodkiej wody. Wykonano też przegląd i naprawy olinowania stałego, mocowania rei do masztów, kabestanów, wind i łańcuchów zainstalowanych na żaglowcu.

„Przed nami jeszcze dwie bardzo ważne sprawy: wymiana oczyszczalni ścieków i urządzeń służących do oczyszczania wód balastowych” – powiedział PAP prof. Henryk Śniegocki dodając, że wszystkie urządzenia zostały już zamówione i uczelnia czeka na ich dostawę. Montaż nastąpi przed wypłynięciem statku w rejs dookoła świata. Do tego czasu – jak poinformował prorektor – żaglowiec zostanie jeszcze doposażony w różnego typu drobniejszy sprzęt, konieczny przed tak długą podróżą.

W „Rejs Niepodległości” żaglowiec wypłynie z Gdyni 20 maja. Uczestnicy rejsu zostaną wybrani w konkursie, który został ogłoszony w końcu ub.r. Załogę – obok zwycięzców konkursu, stanowić będą studenci akademii morskich oraz młodzi ludzie z różnych kontynentów, pochodzący z niezamożnych rodzin, zaangażowani na rzecz innych w lokalnej społeczności. Zostaną oni wytypowani przez salezjańskie placówki na całym świecie.

W ciągu ponad dziesięciu miesięcy „Dar Młodzieży” ma dopłynąć do Panamy, gdzie będzie miała miejsce kolejna edycja Światowych Dni Młodzieży. W każdym z portów, do których zawinie po drodze, odbędzie się impreza promująca Polskę i jej niepodległość.

Organizatorami wyprawy są: Akademia Morska w Gdyni, Ministerstwo Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej oraz Salezjański Wolontariat Misyjny „Młodzi Światu”.

PAP/RIRM

drukuj