Premier dokonała przeglądu kolejnych ministerstw

Stabilne rolnictwo oraz udostępnianie zasobów środowiskowych dla rozwoju kraju – to priorytety Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz Ministerstwa Środowiska. Szefowie obu resortów spotkali się dziś z premier Beatą Szydło w ramach przeglądu ministerstw.

Po rozmowach minister rolnictwa Krzysztof Jurgiel zaznaczył, że podstawowym celem polityki rolnej państwa jest, aby rolnictwo było stabilne ekonomicznie, ekologicznie i społecznie. Wskazał, że priorytety resortu na 2017 r. są zawarte w ośmiu obszarach.

– Pierwszy obszar to wspólna polityka rolna i współpraca międzynarodowa. W ubiegłym roku udało się udostępnić 27 rynków rolnych, w tym w obecności prezydenta Chin podpisaliśmy porozumienie w sprawie eksportu owoców na rynek chiński. To było bardzo ważne wydarzenie. Wprowadziliśmy również negocjacje w zakresie odszkodowań za sprawy kryzysu. Uzyskaliśmy 300 mln zł ze środków Unii Europejskiej, które zostały wypłacone w ubiegłym roku. Ważne cele na ten rok, tj. wspólne ramy finansowe, tzw. pakiet ustaw dotyczący uproszczenia Wspólnej Polityki Rolnej, finansowania – powiedział Krzysztof Jurgiel.

Minister dodał, że jednym z celów resortu są prace nad Wspólną Polityką Rolną po 2020 r.

Z kolei minister środowiska prof. Jan Szyszko oświadczył, że Polska ma bardzo bogate zasoby energetyczne i na nich może się opierać bezpieczeństwo energetyczne kraju i Europy.

Polska to unikat w skali świata. Polska posiada bardzo bogate zasoby energetyczne. Gdy popatrzymy na mapę Unii Europejskiej, prawie 90 proc. podstawowego nośnika tradycyjnego, jak węgiel kamienny, znajduje się na terenie Polski. Tyle samo w sensie wymiernym znajduje się węgla brunatnego, bardzo bogate zasoby gazu łupkowego, ogromne zasoby geotermalne. Polskie bezpieczeństwo energetyczne, a myślę, że również bezpieczeństwo energetyczne Europy, może być budowane na bazie wykorzystania tych nośników energii – wskazał prof. Jan Szyszko.

Celem zainaugurowanego 18 stycznia przeglądu resortów jest wyznaczenie nowych kierunków działań rządu.

RIRM

drukuj