Premier B. Szydło w liście do uczestników Kongresu „Katolicy i Niepodległość” w WSKSiM: Służba narodowi musi być zawsze ukierunkowana na dobro wspólne

Do strzeżenia suwerenności są zobowiązani szczególnie ci, którzy sprawują władzę publiczną. Władzę, która ma być służbą – napisała premier Beata Szydło do uczestników X Międzynarodowego Kongresu „Katolicy i Niepodległość”.

Premier Beata Szydło skierowała do uczestników X Międzynarodowego Kongresu „Katolicy i Niepodległość” list, który odczytał Paweł Szrot, zastępca szefa Kancelarii Prezesa Rady Ministrów. Premier zaznaczyła, że na straży wolności powinni znajdować się ci, którzy sprawują władzę. Władzę, która ma być służbą obywatelom, a nie własnym interesom.

– W przededniu 100. rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości, pytanie o powinności polityków wobec zachowania suwerenności narodowej czy państwowej nabiera symbolicznego wymiaru. Dążenia Polaków nie tylko na polach bitew, ale także przez pielęgnowanie języka, tradycji i religii, są dla nas wszystkich ważnym odniesieniem. Jak uczy polska historia wolność nie jest dana raz na zawsze. Jak mówił w polskim parlamencie Jan Paweł II, wolność jest nam dana, ale też zadana. Wymaga nieustannego wysiłku w jej umacnianiu i przeżywaniu. Do strzeżenia suwerenności są zobowiązani szczególnie ci, którzy sprawują władzę publiczną. Władzę, która ma być służbą – odczytał Paweł Szrot.

Premier przytoczyła w swoim liście słowa Jana Pawła II, który mówił o tym, że służba narodowi powinna być zawsze ukierunkowana na dobro człowieka. My nie szczędzimy sił w budowaniu sprawiedliwej Polski – podkreśliła w liście Beata Szydło.

– Jan Paweł II mówił: służba narodowi musi być zawsze ukierunkowana na dobro wspólne, które zabezpiecza dobro każdego obywatela. Aktualność tego wezwania widoczna jest dziś jeszcze pewniej. Możemy powtórzyć za Janem Pawłem II, że zadaniem polityka nie jest szukanie własnych korzyści, a stawianie w centrum wysiłków dobra powszechnego. Dlatego nie szczędzimy sił w budowaniu sprawiedliwej Polski. Państwa, które otacza szczególną troską rodzinę, życie ludzkie, wychowanie młodego pokolenia, respektuje prawo do godnej pracy, jest wrażliwe na potrzeby człowieka – dodał.

RIRM/TV Trwam News

drukuj