Wpisy

Premier B. Szydło w liście do uczestników Kongresu „Katolicy i Niepodległość” w WSKSiM: Służba narodowi musi być zawsze ukierunkowana na dobro wspólne

Do strzeżenia suwerenności są zobowiązani szczególnie ci, którzy sprawują władzę publiczną. Władzę, która ma być służbą – napisała premier Beata Szydło do uczestników X Międzynarodowego Kongresu „Katolicy i Niepodległość”.