Wpisy

Prof. M. Nicolás: Bez aktywnego uczestnictwa niskiego duchowieństwa, Meksyk nie osiągnąłby autonomii

Zakończenie walk i formalna deklaracja niepodległości nie odbiły się natychmiast na świadomości narodowej wszystkich mieszkańców Meksyku. Potrzebne było trzydziestu lat i innych wojen, aby niepodległość umocniła się jako stan rzeczywisty – mówiła w sobotę na WSKSiM w Toruniu prof. María Teresa Nicolás.

[TYLKO U NAS] M. Piotrowski: Przyjęcie traktatu lizbońskiego rozpoczęło proces utraty niepodległości państw UE

Zdaniem wielu przyjęcie traktatu lizbońskiego rozpoczęło proces utraty niepodległości państw narodowych. Dokonano wtedy więcej niż manipulacji, wręcz oszustwa. Wprowadzono dokument ograniczający suwerenność krajów – powiedział podczas Międzynarodowego Kongresu „Katolicy i Niepodległość” europoseł prof. Mirosław Piotrowski. Europoseł wskazał również jak traktat lizboński wpłynął na ograniczenie suwerenności państw UE.

M. Gawin w WSKSiM: Kobiety potrafiły się zjednoczyć, jeśli chodzi o upominanie się o swoje prawa

Zróżnicowane ideowo środowiska kobiece potrafiły ze sobą współpracować na polu społecznym i w kwestii upominania się o prawa polityczne. Kobiety potrafiły się zjednoczyć, jeśli chodzi o upominanie się swoich praw – mówiła dziś w wykładzie, w pierwszym dniu obrad kongresu „Katolicy i niepodległość – szanse i zagrożenia” w Wyższej Szkoły Kultury Społecznej i Medialnej, wiceminister kultury i dziedzictwa narodowego Magdalena Gawin.

Ks. prof. P. Bortkiewicz: Żyjemy w czasach, w których zarówno pojęcie miłości do ojczyzny, jak i samo pojęcie narodu jest deprecjonowane

Żyjemy w czasach, w których zarówno pojęcie miłości do ojczyzny, jak i samo pojęcie narodu jest deprecjonowane (…). Patriotyzm – jak pisał św. Jan Paweł II – oznacza umiłowanie tego, co ojczyste: historii, tradycji, języka[…]. Próbą dla tego umiłowania staje się każde zagrożenie tego dobra, jakim jest Ojczyzna – podkreślił ks. prof. dr hab. Paweł Bortkiewicz podczas Międzynarodowego Kongresu „Katolicy i Niepodległość. Wykładowca WSKSiM i UAM w Poznaniu skoncentrował się na duchowości niepodległej Polski.

Prof. G. Kucharczyk w WSKSiM: Bez katolików owocny patriotyzm by nie zaistniał

Romantycy, organicznicy, pozytywiści – każdy odnajdywał swoją wizję patriotyzmu przy Kościele – mówił dziś w Wyższej Szkole Kultury Społecznej i Medialnej prof. dr hab. Grzegorz Kucharczyk. Historyk wygłosił wykład „Katolicy a patriotyzm” podczas odbywającego się w Toruniu X Kongresu Międzynarodowego „Katolicy i Niepodległość – szanse i zagrożenia”.

[TYLKO U NAS] Prof. P. Jaroszyński: Wybór Boga to najwyższy wymiar kultury wolności, dzięki której człowiek staje się autentycznie niepodległy

Chrześcijaństwo inkulturowane w dziedzictwie Grecji i Rzymu pogłębia znaczenie suwerenności ludzkiej osoby, z uwagi na to, że człowiek został stworzony na obraz Boga i w sposób wolny może Boga wybierać. To najwyższy wymiar kultury wolności jaką człowiek może osiągnąć, i dzięki której staje się autentycznie niepodległy – akcentował dziś prof. Piotr Jaroszyński, wykładowca KUL i WSKSiM podczas X Międzynarodowego Kongresu „Katolicy i Niepodległość” w Toruniu.

Premier B. Szydło w liście do uczestników Kongresu „Katolicy i Niepodległość” w WSKSiM: Służba narodowi musi być zawsze ukierunkowana na dobro wspólne

Do strzeżenia suwerenności są zobowiązani szczególnie ci, którzy sprawują władzę publiczną. Władzę, która ma być służbą – napisała premier Beata Szydło do uczestników X Międzynarodowego Kongresu „Katolicy i Niepodległość”.