fot. PAP/Andrzej Grygiel

Powstała Polska Grupa Górnicza

W Katowicach w obecności szefowej rządu podpisano dziś porozumienie ws. rozpoczęcia działalności Polskiej Grupy Górniczej, powstałej w miejsce Kompanii Węglowej. „Dotrzymujemy słowa” – powiedziała premier Beata Szydło.

Powstanie Polskiej Grupy Górniczej – silnego podmiotu górniczego – to przede wszystkim pójście w kierunku wzmacniania bezpieczeństwa energetycznego Polski – powiedziała we wtorek premier Beata Szydło.

Szefowa rządu oświadczyła, że obecnie gospodarce potrzebne jest podejmowanie „trudnych, ale racjonalnych i rozsądnych decyzji”. Tych wszystkich, którzy podają w wątpliwość sens powoływania PGG, wezwała do policzenia, ile kosztowałby brak porozumienia ws. Grupy.

„Co powiedzielibyście tu ludziom na Śląsku, co powiedzielibyście górnikom i wreszcie jak chcielibyście dbać o bezpieczeństwo energetyczne Polski” – mówiła szefowa rządu pod adresem krytyków powołania PGG.

„To porozumienie, to, że powstaje silny podmiot górniczy, który będzie gwarantem rozwoju polskiego górnictwa, podstawą polskiej energetyki, to jest przede wszystkim właśnie pójście w kierunku wzmacniania bezpieczeństwa energetycznego Polski” – powiedziała Szydło.

Premier zaznaczyła, że podpisane we wtorek porozumienie w sprawie rozpoczęcia działalności PGG nie rozwiązuje wszystkich problemów, ale jest początkiem drogi. Co będzie na jej końcu – dodała – będzie zależało od dalszej odpowiedzialności stron tego porozumienia.

Szydło podkreśliła, że celem strategicznym jest, by PGG było firmą nowoczesną, dobrze zarządzaną, przynoszącą zyski, z dobrymi perspektywami.

Premier wyraziła też satysfakcję, że słowo dane przez PiS w kampanii wyborczej Śląskowi i górnikom teraz się spełnia. „Dotrzymujemy słowa” – powiedziała Szydło.

 

 

PAP/RIRM/TV Trwam News

drukuj