Sąd Najwyższy powiększa konflikt wokół TK

Sędziowie SN: Będziemy respektowali nawet niepublikowane wyroki Trybunału!

Zgromadzenie Ogólne Sądu Najwyższego przyjęło uchwałę, w której mowa jest, że SN będzie respektował wyroki Trybunału Konstytucyjnego, także te nieopublikowane.

W uchwale czytamy, że została ona przyjęta w celu „zapewnienia jednolitości orzecznictwa sądów”.

Zgodnie z art. 190 ust. 2 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej orzeczenia Trybunału Konstytucyjnego podlegają niezwłocznemu opublikowaniu – głosi uchwała.

Sędziowie uznali, że jeśli Trybunał wyda wyrok stwierdzający niezgodność danego przepisu z konstytucją, to domniemanie jego konstytucyjności zostaje uchylone z chwilą ogłoszenia wyroku przez TK bez jego publikacji w dzienniku urzędowym.

To jest uchwała podjęta w trybie ustawy o SN. (…) Jedną z funkcji SN jest zapewnienie jednolitości orzecznictwa – powiedział rzecznik SN, Dariusz Świecki, dodając, że uchwała jest dla sędziów wskazówką.

06d3d7eaa10b4e1885469eb7211aab44

Kliknij, aby powiększyć

 

 

wPolityce.pl/TV Trwam News

drukuj