Posłowie pracują nad zmianami w ustawie medialnej

Posłowie z Komisji Kultury i Środków Przekazu rozpoczęli prace nad małą nowelizacją ustawy o radiofonii i telewizji. Ma ona na celu implementację tzw. dyrektywy audiowizualnej do polskiego prawa. 

W posiedzeniu komisji bierze udział przedstawiciel Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

Komisja Europejska nakazała wpisać do polskiego prawodawstwa regulacje dotyczące udziału audycji europejskich w programach radiowych, telewizyjnych i internetowych.

Poseł Wojciech Skurkiewicz z sejmowej komisji Kultury i Środków Przekazu zwraca uwagę, że zmiany obejmą media publiczne i prywatne.

Przewodniczący Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji, czy Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji w formie decyzji administracyjnej będzie wydawała decyzje o tym, że dana stacja, dane medium będzie mogło poniżej tego tzw. progu emitować audycje europejskie. To jest korekta, która dotyczy ustawy o radiofonii i telewizji. To ustawa, która dotyczy wszystkich nadawców i są rzeczy, które wzbudzają wśród nich kontrowersje. Szczególnie mam tu na myśli nadawców społecznych, czy takich jak np. Radio Maryja nadawców katolickich. Tutaj jest oczywiście problem, jak rozpatrywać audycje o charakterze europejskim – zaznacza poseł Wojciech Skurkiewicz.

PiS przygotowuje też szeroką i kompleksową nowelizację ustawy medialnej. Ma ona m.in. po zmianach personalnych w telewizji publicznej- ustanowić media narodowe. W najbliższych może trafić pod obrady Parlamentu.

RIRM

drukuj