Posłowie opowiedzieli się za zmianami w ustawie o działalności leczniczej

Posłowie z sejmowej Komisji Zdrowia opowiedzieli się za projektem nowelizacji ustawy o działalności leczniczej. W czwartek odrzucili poprawki zgłaszane przez opozycję, których celem było wykreślenie z projektu zapisów dotyczących zasad pokrywania straty netto samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej (SPZOZ).

Krzysztof Ostrowski z Prawa i Sprawiedliwości powiedział, że proponowana ustawa „w żaden sposób nie zrzuca ciężaru finansowania służby zdrowia na samorządy”. Będą one miały jedynie możliwość zakupienia dodatkowych usług.

– Proponowane zmiany, według opozycji, powodują przeniesienie odpowiedzialności za służbę zdrowia z rządu Prawa i Sprawiedliwości na samorządy. Szanowna opozycjo, każdy sądzi po sobie – to właśnie koalicja PO-PSL używała NFZ jako tarczy po to m.in. żeby zrzucić z siebie odpowiedzialność za służbę zdrowia. My mamy inną filozofię, stajemy w prawdzie. Bierzemy całą odpowiedzialność za całą służbę zdrowia na siebie, a właściwie za jej główny problem – bardzo kiepskiej dostępności do świadczeń medycznych – oznajmił Krzysztof Ostrowski.

Nowelizacja ustawy ma zahamować niekontrolowany przez państwo proces zbywania udziałów i akcji w szpitalach, a tym samym zachować wpływ państwa na ich funkcjonowanie.

Nowa regulacja ma obowiązywać po 14 dniach od daty ogłoszenia, z wyjątkiem jednego artykułu, który ma obowiązywać z dniem ogłoszenia.

RIRM

drukuj