Posłowie m.in. o nowelizacji ustawy o szkolnictwie wyższym

Sejm zajmował się dziś nowelizacją ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym oraz niektórych innych ustaw. Posłowie wysłuchali sprawozdania Komisji Edukacji, Nauki i Młodzieży o rządowym projekcie. Komisja zarekomendowała Izbie przyjęcie zmian.

Chodzi o zmniejszenie obciążeń regulacyjnych wobec uczelni publicznych i niepublicznych. Zmiany mają na celu uwolnienie tych placówek od nadmiernych obowiązków biurokratycznych oraz  skomplikowanych procedur funkcjonowania uczelni. W Sejmie mówiła o tym poseł PiS Iwona Machałek z sejmowej Komisji Edukacji Nauki i Młodzieży.

– Zaproponowano w nim uproszczone rozwiązania dotyczące krajowych ram kwalifikacji. Modyfikacji ulegną również kryteria stosowane przez Polską Komisję Akredytacyjną w procesie oceny jakości kształcenia. Proponuje się uproszczenie zasad zatrudniania nauczycieli akademickich na stanowiskach profesora wizytującego i nadzwyczajnego. Cały szereg rozwiązań niesie też ułatwienia dla studentów. Jako przykład można podać chociażby rozwiązania dotyczące zniesienia obowiązku składania przez kandydatów na studiach stacjonarnych oświadczeń o ukończeniu lub kontynuowaniu studiów na innych kierunkach – informowała poseł Iwona Machałek.

Rządowy projekt wpłynął do Sejmu w maju br.  Dokument powstał przy współpracy z Radą Główną Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Konferencją Rektorów Akademickich Szkół Polskich oraz Polską Komisją Akredytacyjną.

Do opracowywania zmian włączył się również Parlament Studentów Polskich.

RIRM

drukuj