fot. PAP

Posłowie chcą zwiększyć częstotliwość odbierania śmieci

Posłowie chcą zwiększyć częstotliwość odbierania śmieci, gminy są niechętne.

Z poprawek do poselskiego projektu tzw. ustawy śmieciowej wynika, że odpady zmieszane będą musiały być odbierane przynajmniej raz w tygodniu z budynków i raz na dwa tygodnie z domów jednorodzinnych.

Projekt nowelizacji ustawy przygotowany przez klub Platformy Obywatelskiej ma rozwiązać bieżące problemy, które są efektem obowiązywania tzw. ustawy śmieciowej.

Tymczasem samorządy protestują przeciwko stacjonarnym punktom selektywnej zbiórki odpadów oraz zbytniemu usztywnieniu częstotliwości odbierania odpadów. Chcą też rezygnacji z obowiązkowych przetargów na odbiór i zagospodarowanie śmieci wobec własnych podmiotów, a także możliwość zlecania takich zadań własnym spółkom.

Poseł Marcin Witko z PiS zwrócił uwagę, że ustawa śmieciowa w obecnym kształcie nie sprawdza się.

Tak, jak śmieci w lasach zalegały, tak w dalszym ciągu zalegają. Miało być czysto, śmieci miały być segregowane – nie są. Jeśli chodzi o wywóz odpadów, to samorządy stosują całkowitą dowolność, co może powodować pewne utrudnienia i uciążliwość, szczególnie w okresie letnim. Przepisy, które zostały wpisane do nowelizacji mają zapobiec pewnym sytuacjom, tj. zbyt rzadkie wywożenie odpadów komunalnych. Należy zwrócić uwagę, że cały czas jest problem z tym, co w zasadzie w tej ustawie miało być najważniejsze, czyli segregacja i przetwarzanie odpadów.  Tutaj wciąż nie ma dyspozycji, która regulowałaby, a przede wszystkim zachęcała mieszkańców do segregowania odpadów, a gminy do właściwego ich przetwarzania – powiedział poseł Marcin Witko.

Po sejmowych „wakacjach” projektem zajmą się połączone Komisje Środowiska i Samorządu Terytorialnego.

RIRM

drukuj