fot. PAP/Tomasz Gzell

Posiedzenie Rady Dialogu Społecznego w Warszawie

W Warszawie rozpoczęło się posiedzenie Rady Dialogu Społecznego, która zajmie się dziś „Strategią na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju”. Projekt zaproponowany przez wicepremiera ministra rozwoju Mateusza Morawieckiego ma zapewnić Polsce w ciągu najbliższych 25 lat bardziej solidarny i zrównoważony rozwój gospodarczy.

„Solidarność” jest na razie ostrożna w ocenie projektu. Rzecznik związku Marek Lewandowski zaznacza jednak, że kierunek proponowanych zmian, jest zbieżny ze stanowiskiem związku.

Nasza generalna opinia jest taka, że to jest chyba pierwszy w Polsce plan, który przede wszystkim zwraca uwagę na to, że musimy inwestować w nowoczesne technologie i odchodzić od tych przewag konkurencyjnych, które mamy, wynikających z niskich kosztów pracy. To jest dla nas, z punktu widzenia pracowników, rzecz absolutnie kluczowa. A więc nie niskie pensje, niskie kwalifikacje i nisko przerobiony wyrób, a właśnie przemysł, nowoczesne technologie i nowoczesne formy zarządzania. Zdaje się, że w tym kierunku idzie plan Morawieckiego – wskazuje Marek Lewandowski.

W Radzie Dialogu Społecznego zasiadają przedstawiciele związków zawodowych, organizacji pracodawców oraz rządu. Swych przedstawicieli ma w niej również prezydent oraz prezesi NBP i GUS.

Ustawa o Radzie Dialogu Społecznego obowiązuje od 11 września 2015 r., zastąpiła ustawę o Komisji Trójstronnej i jest efektem zainicjowanych przez związki zawodowe wspólnych prac ze stroną pracodawców, a później z rządem.

RIRM

drukuj