Polska wygrała z KE w sprawie GMO

Polska będzie mogła zakazać stosowania GMO w paszach. Nasz kraj będzie mógł wprowadzić zakaz wytwarzania, sprzedaży i stosowania w żywieniu zwierząt pasz genetycznie zmodyfikowanych. Dziś Polska wygrała w tej sprawie z Komisją Europejską przed unijnym Trybunałem Sprawiedliwości w Luksemburgu.

Dwa lata temu, skargę  do Trybunału przeciwko Polsce złożyła Komisja Europejska, która zarzuciła nam naruszenie unijnego prawa z powodu wprowadzenia w ustawie o paszach zakazu GMO.

Dziś skarga została oddalona, a Komisja Europejska została obciążona kosztami postępowania. Polski zakaz stosowania GMO w paszach wynika z ustawy z 2006 r. o paszach. Ma wejść w życie 1 stycznia 2017 r.

Początkowo zakaz ten miał zacząć obowiązywać już od 2008 r., jednak nie wszedł w życie. Posłowie zdecydowali o przesunięciu jego obowiązywania o kolejne 4 lata – do końca 2012 r., a następnie do 1 stycznia 2017 r.

Zakaz, który chce wprowadzić Polska od 2017 r., podniesie konkurencyjność i walory polskich produktów – zwraca uwagę europoseł Janusz Wojciechowski.

To wielka szansa dla Polski, bo zyskalibyśmy dużą markę promocyjną naszego mięsa. W tej chwili, mamy zakaz upraw GMO. Gdyby jeszcze skutecznie udało się wprowadzić zakaz importu pasz GMO, polska żywność, polska produkcja roślinna i polskie produkty zwierzęce bardzo by na tym zyskały. To znakomicie podniosłoby ich wartość handlową. To byłby naprawdę wielki atut na rynku europejskim powiedział europoseł Janusz Wojciechowski.

RIRM

drukuj