fot. Katarzyna Cegielska

„Wielcy Polacy w Kulturze”, kolejna konferencja w murach WSKSiM

W auli Wyższej Szkoły Kultury Społecznej i Medialnej w Toruniu odbyła się międzynarodowa konferencja naukowa pt.: „Wielcy Polacy w Kulturze”. Celem debaty była troska o lepszą promocję dobrego imienia Polski.

Podczas spotkania poruszane były kwestie m.in. roli kultury w wychowaniu do patriotyzmu czy też największych osiągnięć Polaków w kulturze i nauce światowej.

Jako pierwszy głos zabrał rektor WSKSiM o. Zdzisław Klafka CSsR, który podkreślił wielką rolę jaką w zachowaniu polskiej kultury chociaż by w ciężkich czasów stanu wojennego odegrał Kościół.

– Ojciec Św. Jan Paweł II tłumaczy dlaczego artyści są w przymierzu z Kościołem. Kiedy wybuchł stan wojenny to artyści znaleźli w Kościele przestrzeń wolności. Co więcej, w okresie całej okupacji, można powiedzieć ideologii marksistowskiej, Kościół był przestrzenią gdzie artyści naprawdę mogli tworzyć i o dziwo ta wolność prawdziwa jest dopiero w  tej przestrzeni gdzie jest też wiara. O tym nieustannie mówił św. Jan Paweł II. Idąc jeszcze dalej, mówił, że w tej wolności może powstawać prawdziwe piękno, ale jakie piękno, które ma kształt miłości – akcentował rektor WSKSiM.

Czym jest kultura i tożsamość narodowa przypomniał Jan Dziedziczak, wiceminister spraw zagranicznych.

Kultura jest  jednym z głównych kręgosłupów tożsamości narodowej. Czym że jest bycie Polakiem? To przynależność do grupy ludzi na świecie, których coś łączy, których łączy wspólna kultura, tradycja, historia, język. To, że się utożsamiamy z tą grupą którą łączą te wartości sprawia, że jesteśmy Polakami – mówił Jan Dziedziczak.

Ze słowami wiceministra MSZ koresponduje pierwszy referat wygłoszony przez dr hab. Imeldę Chłodną-Błach, wykładowcę Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego i WSKSiM. Wykładowczyni skupiła się na zapomnianej cnocie jaka łączy wszystkich wielkich ludzi –  jest nią wielkoduszność.

– Talent, geniusz postaci, którzy zasługują na miano wielkich Polaków rozwijał się w różnych kierunkach. Jak dowiemy się – podczas dzisiejszych wykładów – byli oni specjalistami w rozmaitych dziedzinach: polityki, prawa, dyplomacji, muzyki, techniki czy informatyki. Łączyły ich jednak podobne cele i podobne ideały. Rozumieli, że talenty, którymi zostali obdarzeni nie zostały dane im na własność ale doskonaląc je na drodze ciężkiej pracy mają oni oddać je niejako na służbę swojemu narodowi, czy tym narodom do których później posłało ich życie. Ich działanie nie było ukierunkowane celami egoistycznymi, czy takimi, które wynikają z nadmiernie wygórowanych ambicji, próżności, ale przyświeca im troska o dobro wspólne jakim była Polska – podkreślała dr hab. Imeldę Chłodną-Błach.

Organizatorem wydarzenia był  Regionalny Ośrodek Debaty Międzynarodowej w Toruniu przy współpracy z WSKSiM oraz Katedrą Filozofii Kultury i Sztuki Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II.

Patronat medialny nad wydarzeniem objęły Radio Maryja i TV Trwam.

 

 

TV Trwam News/RIRM

drukuj