Spotkanie opłatkowe Rodziny Radia Maryja w Chicago

Rodzina Radia Maryja w okresie bożonarodzeniowym już od wielu lat spotyka się na całym świecie, dzieląc się opłatkiem. Jest to czas wspólnej modlitwy i radości.

Na spotkaniu opłatkowym zgromadziła się Rodzina Radia Maryja w Chicago.

– Rokrocznie jest to okazja do wspólnej modlitwy, do wspólnego kolędowania, ale także dzielenia się swoją troską o Kościół, o Polskę, o Radio Maryja – mówi dyrektor centrali Radia Maryja w Kanadzie o. Jacek Cydzik CSsR.

Na spotkaniu nie zabrakło życzeń, ale także i podziękowań dla ojców posługujących wśród Polonii na co dzień – zaznacza o. Zbigniew Pieńkos CSsR, dyrektor centrali Radia Maryja w Chicago.

– Bardzo dziękujemy za wszelką życzliwość, której doświadczamy jako Rodzina Radia Maryja ze strony duszpasterzy polonijnych. Dziękujemy wszystkim uczestnikom, którzy tak licznie się zgromadzili i wspierają nas modlitwą, tym, którzy nie mogą wychodzić z domu, swoim cierpieniem, krzyżem ofiarowanym Jezusowi, ale także darami swoich serc – akcentuje o. Zbigniew Pieńkos CSsR.   

Rodzina Radia Maryja zawsze troszczy się o dobro – podkreśla ks. bp Andrzej Wypych, biskup pomocniczy Chicago.

– Trwamy w tym wysiłku, żeby najpierw promować dobro, ale również, żeby dobro zapuszczało korzenie najpierw w nasze własne życie, a później w życie tych, których kochamy – wskazuje ks. bp Andrzej Wypych.   

Spotkania Rodziny Radia Maryja jednoczą i tego szczególnie potrzebują ci, którzy mieszkają na emigracji – zaznacza ks. Antoni Dziorek. Proboszcz parafii św. Stanisława Biskupa i Męczennika w Chicago dodaje, że Radio Maryja i TV Trwam są wielkim wsparciem dla Polonii.

– Ten głos, który dociera do naszych rodzin jako katolicki głos, jest bardzo ważny we współczesnym świecie, gdzie – jak wiemy – bardzo w tej chwili chce się za wszelką cenę wyrwać Boga z naszych rodzin właśnie – podkreśla ks. Antoni Dziorek.   

Radio Maryja i TV Trwam towarzyszy niektórym niemalże cały czas. A spotkania wśród Rodziny Radia Maryja dają ogromną radość – akcentuje Józef Jurczak.

– To dla nas wielkie przeżycie spotkać się wspólnie w Rodzinie Radia Maryja i usłyszeć te najnowsze wiadomości z Polski, najnowsze wiadomości z dziejów Radia Maryja i TV Trwam – mówi Józef Jurczak.

[W TYM MIEJSCU] można sprawdzić, gdzie odbędą się kolejne opłatkowe spotkania Rodziny Radia Maryja za granicą, jak i w Polsce.

 TV Trwam News

drukuj