fot. PAP/Tomasz Gzell

Senat ustanowił rok 2020 Rokiem Ojca Józefa Marii Bocheńskiego

Senat przyjął w piątek uchwałę ustanawiającą rok 2020 Rokiem Ojca Józefa Marii Bocheńskiego, by – jak napisano – „w 25. rocznicę śmierci oddać hołd temu wybitnemu naukowcowi, kapłanowi i patriocie”.

Za uchwałą głosowało 57 senatorów, od głosu wstrzymała się 1 osoba.

Senat przypomniał, że 8 lutego 2020 r. przypada 25. rocznica śmierci Ojca Józefa Marii Bocheńskiego.

„Wśród polskich uczonych zajmuje On miejsce wyjątkowe. Reprezentuje najważniejszą polską szkołę filozoficzną, zwaną lwowsko-warszawską” – głosi uchwała.

W uchwale podano, że o. Józef Maria Bocheński urodził się 30 sierpnia 1902 roku w Czuszowie, studiował prawo na Uniwersytecie Jana Kazimierza we Lwowie, ekonomię na Uniwersytecie w Poznaniu, filozofię we Fryburgu, teologię w Rzymie.

„W 1926 roku wstąpił do seminarium, a potem do Zakonu Kaznodziejskiego św. Dominika. W latach 1934–1940 był profesorem logiki w Angelicum w Rzymie. Habilitował się z logiki w roku 1938 na Uniwersytecie Jagiellońskim. Od 1945 roku był profesorem na Uniwersytecie we Fryburgu, na którym w okresie 1964–1966 pełnił urząd rektora” – napisano.

Przypomniano, że walczył podczas wojen w 1920 i 1939 roku.

„W stopniu podpułkownika służył jako kapelan w II Korpusie gen. Władysława Andersa. Brał udział w bitwie o Monte Cassino” – dodano.

Senatorowie podali, że po wojnie o. Bocheński pozostał na emigracji.

„Jest znany w świecie jako zwolennik filozofii analitycznej. Podejmował próby modernizacji tomizmu za pomocą logiki. Jego prace zostały opublikowane w ponadmilionowym nakładzie w wielu krajach, co jest bardzo rzadkie w przypadku filozofów” – zwrócono uwagę w uchwale.

Wskazano, że „osobną częścią dorobku o. Bocheńskiego są naukowe analizy marksizmu-leninizmu”.

„Na Zachodzie był uważany za głównego znawcę filozoficznych problemów marksizmu, był także założycielem Instytutu Europy Wschodniej oraz wydawcą ponad 50 tomów monografii w serii >>Sovietica<<, a także 35 roczników kwartalnika >>Studies in Soviet Thought<<. Bibliografia prac o. Bocheńskiego obejmuje ponad 100 publikacji książkowych, z których ponad 20 przetłumaczono na język polski” – podkreślono.

Uchwała głosi, że o. Bocheński „całe życie bronił prawd wiary, praw logiki oraz wspierał Polaków walczących o wolność”.

„Senat Rzeczypospolitej Polskiej ustanawia rok 2020 Rokiem Ojca Józefa Marii Bocheńskiego, by w 25. rocznicę śmierci oddać hołd temu wybitnemu naukowcowi, kapłanowi i patriocie” – napisano.

PAP

drukuj