fot. PAP/Leszek Szymański

Senat wznowił obrady

Dzisiaj po godz. 9.00 Senat wznowił obrady. Izba zajmie się nowelizacją Kodeksu karnego, która przewiduje zaostrzenie kar za przestępstwa w ruchu drogowym, m.in. podniesienie dolnej granicy więzienia za spowodowanie wypadku ze skutkiem śmiertelnym.

Senatorowie mają również omówić nowelizację Kodeksu karnego, zmierzającą do skuteczniejszego egzekwowania alimentów. Zgodnie z nowelizacją, osobom, których łączna wysokość zaległości alimentacyjnych wyniesie „równowartość co najmniej trzech świadczeń okresowych” (najczęściej miesięcznych) – ma grozić do roku więzienia.

Senatorowie mają też m.in. przeprowadzić drugie czytanie projektu nowelizacji ustawy o zakazie propagowania komunizmu lub innego ustroju totalitarnego przez nazwy budowli, obiektów i urządzeń użyteczności publicznej.

Ponadto mają się odbyć głosowania nad punktami rozpatrzonymi na obecnym posiedzeniu, m.in. nad nowelizacją ustawy o repatriacji, która wprowadza nowe formy pomocy finansowej dla repatriantów

PAP/RIRM

drukuj