NIK podejmie rutynowe kontrole

Wojsko, Służba Ochrony Państwa, Narodowy Bank Polski i Telewizja publiczna znajdą się w tym roku pod lupą Najwyższej Izby Kontroli. Łącznie w 2020 roku przewidziano około 90 kontroli.

Narodowy Bank Polski czekają dwie kontrole. Pierwsza to weryfikacja prawidłowości realizacji założeń polityki pieniężnej w 2019 roku. Druga ma sprawdzić, czy bank prawidłowo i gospodarnie zarządzał finansami w ciągu ostatnich pięciu lat.

– Wokół pensji niektórych pracowników było sporo kontrowersji. Temat kontroli obejmie więc szerszy okres. Pozwoli przyjrzeć się funkcjonowaniu gospodarki finansowej naszego banku centralnego w perspektywie kilkuletniej – wskazał prezes Najwyższej Izby Kontroli Marian Banaś.

Gdy chodzi o kontrolę finansów, NIK chce także sprawdzić wykonanie budżetu państwa za zeszły rok.

– Tak jak w latach ubiegłych sprawdzimy, czy sprawozdanie Rady Ministrów z wykonania budżetu państwa za ubiegły rok jest prawidłowe. Dokładnie zbadamy, jak prowadziły gospodarkę finansowe ministerstwa bądź takie organy państwa, jak np. Sąd Najwyższy, Naczelny Sąd Administracyjny czy Rzecznik Praw Obywatelskich. Szczególną uwagę zwrócimy na realizację zadań oraz jak zostały wykonane – dodał prezes Banaś.

Kontroli doczeka się także resort prowadzony przez ministra Mariusza Błaszczaka. Taki plan działania Najwyższej Izby Kontroli wynika z przepisów prawa. Jednak w ostatnim czasie każdy ruch prezesa NIK Mariana Banasia jest wykorzystywany przez polityków opozycji.

– Działacz opozycji mógłby powiedzieć, że jest to taka wojenka prezesa NIK-u z rządem polskim i instytucjami, które podlegają rządowi polskiemu – mówił historyk dr Piotr Gawryszczak.

A to właśnie zadaniem Najwyższej Izby Kontroli jest między innymi monitorowanie wydatkowania środków publicznych.

– Jeżeli gospodarnie jest wydatkowany ten grosz publiczny, to wtedy nie ma żadnego problemu z jakąkolwiek kontrolą. A jeżeli pojawiają się jakiekolwiek uchybienia, to też lepiej jeżeli wychwyci to Najwyższa Izba Kontroli i następnie zostaną wyciągnięte wnioski – podkreślił poseł PiS Jarosław Krajewski.

NIK sprawdzi również działalność służby zdrowia oraz zarządzanie majątkiem i finansami Telewizji Polskiej. Przeprowadzona zostanie także kontrola w zakresie dbałości organów administracji publicznej o podtrzymywanie tożsamości kulturowej i językowej mniejszości narodowych.

TV Trwam News

drukuj