fot. flickr.com

Na początku kwietnia podsumowanie funkcjonowania przepisów o niedzielach bez handlu

Na początku kwietnia dojdzie do pierwszego podsumowania funkcjonowania przepisów ograniczających handel w niedzielę. Mają go dokonać przedstawiciele Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, główny inspektor pracy, związkowcy i pracodawcy.

Najbliższa niedziela będzie drugą z kolei, gdy będzie obowiązywał zakaz handlu. Przepisy w tej sprawie funkcjonują od początku marca bieżącego roku. Zgodnie z nimi, w każdym miesiącu 2018 roku dwie niedziele będą handlowe – pierwsza i ostatnia.

Wiceminister rodziny, pracy i polityki społecznej Stanisław Szwed mówi, że po pierwszej niedzieli wolnej od handlu możemy ocenić ustawę tylko szczątkowo. Potrzebne są dalsze analizy – podkreśla.

– Jesteśmy szczególnie zadowoleni z tego, że nie było jakichś drastycznych sytuacji dotyczących łamania przepisów ustawy, ale mamy kolejną niedzielę, która jest przed nami. Planujemy takie spotkanie, o które wystąpili do nas pracodawcy i związki zawodowe, gdzie omówimy sobie dwie niedziele marcowe. Myślę, że pierwszy tydzień kwietnia to jest dobry dzień, żeby po świętach porozmawiać i zastanowić się, czy trzeba dokonywać jakichś korekt, a taką bardziej pogłębioną analizę chcemy przeprowadzić w czerwcu – wskazuje wiceminister Stanisław Szwed.   

Po przeglądzie przepisów dotyczących handlu w niedzielę możliwe są decyzje dotyczące ewentualnych korekt ustawy. Podczas kwietniowego spotkania zostaną omówione kwestie interpretacyjne przepisów.

Po pierwszej niedzieli wolnej od handlu inspektorzy Państwowej Inspekcji Pracy poinformowali, że większość placówek handlowych przestrzegała zakazu. Sklepy wielkopowierzchniowe były zamknięte, a w małych sklepach pracowali właściciele bądź członkowie ich rodzin.

Ustawa o ograniczeniu handlu w niedzielę pozwala na zakupy 25 marca. W kwietniu, w związku z Wielkanocą, tylko jedna niedziela będzie handlowa – 29 kwietnia.

RIRM

drukuj