fot. PAP/Andrzej Grygiel

Polska Grupa Górnicza nie uznała wypowiedzenia umowy przez Tauron od połowy 2021 roku

Polska Grupa Górnicza (PGG) nie uznała za skuteczne wypowiedzenia przez Tauron umowy na dostawy węgla z zachowaniem sześciomiesięcznego okresu wypowiedzenia. Spółka oczekuje w tym zakresie okresu dwuletniego – poinformowała PGG.

„PGG oczekuje respektowania zapisów umowy i zachowania dwuletniego okresu wypowiedzenia” – oświadczyli przedstawiciele największej górniczej spółki w odpowiedzi na informację o wypowiedzeniu umowy przez Tauron, który w ub. roku kupił od PGG ponad 2,5 mln ton węgla. Jednak w tym roku – według PGG – Tauron odebrał mniej niż jedną trzecią zakontraktowanego surowca.

We wtorek Tauron wypowiedział zawartą blisko trzy lata temu umowę na dostawy węgla z PGG, tłumacząc to sytuacją rynkową oraz brakiem porozumienia z PGG w sprawie cen i ilości węgla. Przedstawiciele firmy Tauron wypowiedzieli umowę z zachowaniem sześciomiesięcznego okresu wypowiedzenia, który kończy się 30 czerwca 2021 r. Z raportu wynika jednak, że spółka liczyła się z tym, iż PGG nie przyjmie takiego terminu.

„W przypadku bezskuteczności oświadczenia emitenta o wypowiedzeniu umowy z zachowaniem wyżej wskazanego sześciomiesięcznego okresu wypowiedzenia, oświadczenie to należy traktować jako wypowiedzenie umowy złożone z zachowaniem dwuletniego okresu wypowiedzenia ze skutkiem na koniec roku kalendarzowego, w którym upłynie okres wypowiedzenia tj. na dzień 31 grudnia 2022 r.” – poinformował Tauron.

W swoim oświadczeniu przedstawiciele PGG wskazali, że Tauron wykonał tegoroczny kontrakt z Grupą nawet nie w jednej trzeciej.

„Wykonanie kontraktu przez Tauron Polska Energia w 2020 roku do dnia dzisiejszego wyniosło niespełna 32 proc. zamówionej ilości węgla” – podała Polska Grupa Górnicza.

Górnicza spółka argumentuje, że umowa wieloletnia miała chronić obie strony przed wahaniami cen CIF ARA (indeks cen węgla w europejskich portach Amsterdam, Rotterdam, Antwerpia) i w ten sposób równomiernie rozkładać ryzyko na obie strony kontraktu.

„W pierwszym okresie obowiązywania umowy ceny PGG były niższe od cen CIF ARA i Tauron Polska Energia kontrakt wykonywał. W momencie kiedy indeks CIF ARA uległ obniżeniu, Tauron Polska Energia wystąpił z żądaniem zmiany ceny i faktycznie zmniejszył odbiory węgla, przenosząc całe ryzyko kontraktu na PGG” – podała Grupa.

Polska Grupa Górnicza od wielu miesięcy sygnalizowała, że główni odbiorcy węgla – krajowe grupy energetyczne, w tym Tauron – nie odbierają całości zakontraktowanego węgla. PGG deklarowała dialog z odbiorcami w tej sprawie. Nieoficjalnie przedstawiciele Grupy potwierdzali, że rozważane jest także domaganie się odszkodowań za zakontraktowany, a nieodebrany węgiel.

Tauron jest pierwszym z dużych odbiorców PGG, który zdecydował się na wypowiedzenie umowy. Jak podano we wtorkowym komunikacie, chodzi o kontrakt zawarty 18 stycznia 2018 r., dotyczący dostaw węgla dla spółek Tauron Wytwarzanie, Tauron Ciepło oraz Nowe Jaworzno Grupa Tauron – ta ostatnia spółka związana jest z nowym, uruchomionym w listopadzie tego roku, węglowym blokiem energetycznym o mocy 910 megawatów (MW) w Jaworznie. Tauron tłumaczy wypowiedzenie sytuacją rynkową oraz brakiem porozumienia z PGG ws. cen i ilości węgla.

„Warunki gospodarcze, które mają bezpośredni wpływ na działalność emitenta (Grupy Tauron – PAP) uległy istotnej zmianie. Emitent odnotował nadmierne trudności w bieżących odbiorach węgla wskutek ograniczonej produkcji i sprzedaży energii elektrycznej wynikającej z sytuacji rynkowej i pogodowej” – podał Tauron.

Przedstawiciele firmy Tauron podkreślili w komunikacie, że PGG jest strategicznym partnerem Grupy w zakresie dostarczania węgla. W ubiegłym roku Tauron kupił od PGG 2,52 mln ton tego surowca, co stanowiło 38 proc. zakupionego przez Grupę paliwa, natomiast 44 proc. dostaw węgla do produkcji prądu i ciepła Tauron zaspokoił surowcem z własnych kopalń, skupionych w spółce Tauron Wydobycie.

Jak wynika z komunikatu Grupy Tauron, dotąd nie doszło do porozumienia z PGG „w kwestii zmiany warunków współpracy, w szczególności w odniesieniu do cen jednostkowych węgla oraz rocznych ilości dostaw węgla”, o które Tauron wnioskował od grudnia zeszłego roku. W efekcie grupa energetyczna zdecydowała o wypowiedzeniu umowy. PAP zwróciła się we wtorek do firmy Tauron o informację na temat szczegółowych przesłanek tej decyzji.

 

PAP

drukuj