Polacy w litewskim Parlamencie

Z nieoficjalnych informacji wynika, że  w wyborach parlamentarnych na Litwie Akcja Wyborcza Polaków przekroczyła próg wyborczy, uzyskując sześcioprocentowe poparcie i sześć miejsc w parlamencie.

Wszystko wskazuje więc na to, że wybory na Litwie zakończyły się historycznym sukcesem Polaków na Litwie – mówi dr Bogusław Rogalski, doradca Akcji Wyborczej.

Po raz pierwszy w historii niepodległej Litwy Akcja Wyborcza  Polaków przekroczyła próg wyborczy uzyskując według nieoficjalnych danych około 6% poparcia w skali całego kraju. To będzie oznaczać, jeśli się ten wynik utrzyma, od kilku do kilkunastu miejsc w parlamencie litewskim. Na Litwie obowiązuje system mieszany. połowę parlamentu wybiera się w okręgach jednomandatowych, a drugą połowę z list krajowych. Jeden mandat jest już w 100 % pewny dla Akcji Wyborczej Polaków. Natomiast 9 kandydatów Akcji Wyborczej w okręgach jednomandatowych przeszło do drugiej tury, która odbędzie się za dwa tygodnie.  – powiedział dr Bogusław Rogalski.

Największym poparciem we wczorajszym głosowaniu cieszyły się partie lewicowe. Partia Pracy zdobyła 19,8 proc. głosów, a Socjaldemokraci 17,8 proc. Natomiast centro-prawicowa koalicja Andriusa Kubiliusa zajęła trzecie miejsce z wynikiem 16,7 proc.

Potwierdzenie tego wyniku byłoby bardzo dobre z perspektywy polskiej mniejszości narodowej. Dr Bogusław Rogalski skomentował nieoficjalne wyniki wyborów.

Rząd konserwatywny w ostatnich latach robił wszystko, aby Polacy na Wileńszczyźnie mieli utrudnione życie. Dokonywało się to przede wszystkim w kwestiach oświatowych, pisowni nazwisk, czy zagrabionych jeszcze w czasach komunizmu ziem. Te wybory mogą pokazać odwrócenie relacji polsko-litewskich, ale też tendencji podejścia samego rządu litewskiego do kwestii polskiej. Mam nadzieję, że tak się właśnie stanie –dodaje dr Bogusław Rogalski.

W równolegle przeprowadzonym z wyborami referendum Litwini odrzucili projekt budowy nowej elektrowni jądrowej w ich kraju. Centralna Komisja Wyborcza poinformowała, że po przeliczeniu głosów z 45 proc. okręgów wyborczych, 64 proc. wyborców było przeciwnych temu projektowi a poparło go 36 proc.

 

Wypowiedź dr. Bogusława Rogalskiego:


Pobierz Pobierz

RIRM

drukuj