fot. twitter.com/JasnaGoraNews

Poczta Polska wyemitowała znaczek poświęcony założycielowi zakonu paulinów

Poczta Polska wprowadziła do obiegu wydany w 120 tys. egzemplarzy znaczek „Bł. Euzebiusz – założyciel paulinów”. Paulini obchodzą w tym roku 750-lecie śmierci założyciela swej wspólnoty – Zakonu Świętego Pawła Pierwszego Pustelnika.

Uroczyste wprowadzenie i prezentacja znaczka oraz pamiątkowej koperty, z udziałem kierownictwa Poczty Polskiej i ojców paulinów odbyło się w Sali Rycerskiej na Jasnej Górze.

Generał zakonu paulinów o. Arnold Chrapkowski przypomniał, że 20 stycznia – kiedy przypada liturgiczny dzień pamięci błogosławionego Euzebiusza z Ostrzyhomia – paulini zainaugurowali całoroczne obchody 750. rocznicy jego śmierci. To jedno z najważniejszych w tym roku wydarzeń tej wspólnoty zakonnej zarówno w Polsce, jak i na świecie. Na cały rok paulini przygotowali różne wydarzenia mające przybliżyć postać błogosławionego, jednak, jak zaznaczył podczas uroczystości o. Arnold Chrapkowski, pandemia część tych planów pokrzyżowała.

Wyrażając wdzięczność za powstanie okolicznościowego znaczka, o. Arnold Chrapkowski wskazał, że postać bł. Euzebiusza jest stosunkowo mało znana, wszyscy kojarzą zakon paulinów ze św. Pawłem, który nie był jego założycielem – jest patronem zakonu, który formalnie powstał w 1308 r. właśnie dzięki staraniom działającego na ziemiach węgierskich bł. Euzebiusza.

Generał zakonu paulinów powiedział, że prezentacja znaczka jest swoistą promocją paulinów.

„Chcemy pokazać obecny, dzisiejszy stan zakonu, a posługujemy w 17 krajach świata, w ponad 70 domach, co tak pięknie zostało pokazane. Ten znaczek idzie w świat, to jest też pokazanie tego, że – mimo że życie zakonne jest w jakimś sensie zamknięte – musimy wychodzić na zewnątrz” – zaznaczył o. Arnold Chrapkowski.

Prezes Poczty Polskiej Tomasz Zdzikot powiedział, że prezentacja znaczka jest zwieńczeniem wielomiesięcznych prac.

„Znaczek zostaje wśród naszych zbieraczy, filatelistów, będzie dostępny w nakładzie 120 tys. egzemplarzy. Jest piękny, jest rzeczywiście małym dziełem sztuki” – ocenił prezes.

Tomasz Zdzikot podkreślił, że tradycje Poczty Polskiej mają ponad 460 lat, od tego czasu zapewnia ona nie tylko obieg informacji, ale też upamiętnia ważne wydarzenia w polskiej historii.

„Jesteśmy też zawsze tam, gdzie bije duchowe serce polskiego narodu. Takim miejscem jest na pewno Jasna Góra” – dodał.

Przypomniał, że w 2017 r. Poczta Polska wprowadziła do obiegu znaczek poświęcony 300-leciu koronacji obrazu Matki Bożej Częstochowskiej.

„Jasna Góra – duchowa stolica Polski – to wielkie dzieło. Nieco w cieniu tego wielkiego dzieła jest zakon paulinów, a przecież bez zakonu paulinów nie mogłoby ono istnieć, trwać, nie mogłoby być dla nas wszystkich tak wspaniałym oparciem, opoką, powodem do dumy” – mówił prezes.

Autorem projektu przedstawiającego postać bł. Euzebiusza jest Jarosław Ochendzan. Wzdłuż dolnej krawędzi znaczka umieszczono napisy: Bł. Euzebiusz – założyciel paulinów, POLSKA oraz oznaczenie wartości – 3,30 zł. Oprócz znaczka Poczta Polska wydała, w limitowanej wersji, kopertę FDC, czyli kopertę wydawaną w pierwszym dniu obiegu znaczków. Widnieje na niej herb zakonu Paulinów.

Bł. Euzebiusz urodził się w Esztergom (Ostrzyhom) około 1200 r. Po otrzymaniu święceń kapłańskich został kanonikiem przy tamtejszej katedrze. Później, po otrzymaniu zgody od biskupa, prowadził pustelnicze życie w górach Pilis. W 1246 r. zamieszkał z innymi pustelnikami w pobliżu Pilisszanto i założył wspólnotę w klasztorze pod wezwaniem Świętego Krzyża, dla której przyjął regułę eremitów z klasztoru św. Jakuba z góry Patach.

Oba klasztory połączyły się w połowie XIII w. W 1256 r. Euzebiusza wybrano na pierwszego prowincjała zakonu paulinów. W 1256 r. jako przełożony prowincji uczestniczył w soborze w Esztergom. Zmarł w 20 stycznia 1270 r. w Pilisszentkereszt. Został pochowany w miejscowym kościele św. Krzyża. Zakon otrzymał ostateczną aprobatę w 1308 r. Wtedy paulini oficjalnie jako zakon zaczęli żyć według reguły św. Augustyna.

PAP

drukuj