PKP PLK planują budowę dodatkowych torów na trasie z Warszawy do Mińska Mazowieckiego

PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. planują budowę dodatkowych torów na trasie z Warszawy do Mińska Mazowieckiego; spółka podpisała umowę na opracowanie studium wykonalności, które jest pierwszym krokiem do inwestycji po 2022 r. – podała firma w komunikacie.

Według PKP PLK w ramach umowy o wartości blisko 3 mln zł netto na opracowanie studium wykonalności dla rozbudowy torów z Warszawy do Mińska Mazowieckiego, wykonawca dokona kompleksowej analizy, która określi możliwości techniczne oraz szczegółowe rozwiązania i zakres niezbędnych prac, a także szacowane koszty inwestycji. Studium będzie podstawą do szczegółowego projektu po 2022 roku.

Jak podano, studium wykonalności dotyczy budowy dodatkowych zelektryfikowanych torów na ok. 30 km odcinku od stacji Warszawa Rembertów do stacji Mińsk Mazowiecki. Planowana jest rozbudowa do układu czterech torów na odcinku Warszawa Rembertów – Sulejówek Miłosna. Szczegółowo przeanalizowana będzie również rozbudowa do czterech torów na odcinku Sulejówek Miłosna – Mińsk Mazowiecki.

Według komunikatu, rozbudowa torów pozwoli na oddzielenie połączeń aglomeracyjnych od połączeń dalekobieżnych i towarowych. Przełoży się to na większą dostępność do kolei, sprawne prowadzenie ruchu i poprawę przepustowości. Skorzystać na tym mają osoby codziennie dojeżdżające do pracy m.in. z miejscowości wzdłuż linii kolejowej Mińsk Mazowiecki, Sulejówek Miłosna czy Dębie Wielkie oraz podróżni w kierunku Siedlec lub Terespola. Nowe tory umożliwią także uruchamianie większej liczby połączeń i ułożenie rozkładu jazdy w tzw. „takcie” – w stałych odstępach czasowych będą mogły kursować pociągi z regionu do stolicy.

W ramach studium wykonalności przeanalizowana zostanie budowa dwóch łącznic kolejowych w Mińsku Mazowieckim. Takie rozwiązane może usprawnić transport towarów z Lubelszczyzny na północ Mazowsza. Możliwy będzie przejazd pociągów z linii kolejowej Warszawa – Terespol (nr 2) na linię na północ w kierunku miejscowości Krusze i Tłuszcz (nr 13).

Wykonawcy studium przeanalizują również możliwość budowy skrzyżowań wielopoziomowych i przejść pod torami, by zwiększyć poziom bezpieczeństwa w ruchu kolejowym i drogowym.

Termin opracowania studium wykonalności dla projektu „Poprawa przepustowości linii kolejowej nr 2 na odcinku Warszawa Wschodnia – Mińsk Mazowiecki – Siedlce” określono na III kw. 2022 r. Wartość umowy to 2,9 mln zł netto. Dokumentację przygotuje konsorcjum firm IDOM Inżynieria, Architektura i Doradztwo Sp. z o.o. oraz IDOM Consulting, Engineering, Architecture S.A.U.

„Krok po kroku tworzymy lepszą, bezpieczniejszą i sprawniejszą kolej w aglomeracjach. Inwestycje przekładają się na poprawę warunków życia, m.in. ułatwienie codziennych dojazdów do szkół i do pracy. Rozbudowa torów z Warszawy w kierunku Mińska Mazowieckiego, oddzielenie ruchu aglomeracyjnego od dalekobieżnego i towarowego zwiększy potencjał kolei jako ekologicznego transportu oraz możliwości komunikacyjne mieszkańców” – ocenił sekretarz stanu w Ministerstwie Infrastruktury Andrzej Bittel, cytowany w komunikacie.

Więcej informacji można znaleźć [tutaj].

PAP

drukuj