CBA w siedzibach PKP-PLK i PKP Utrzymanie

Agenci Centralnego Biura Antykorupcyjnego przeszukali siedziby spółek PKP-PLK oraz PKP Utrzymanie. Akcja była elementem śledztwa, w związku z którym funkcjonariusze zabezpieczyli tego samego dnia dokumentację przetargową w Straży Miejskiej w Warszawie.

Śledztwo dotyczy nieprawidłowości przy udzielaniu niektórych zamówień publicznych – tłumaczy Piotr Kaczorek z Wydziału Komunikacji Społecznej CBA.

Funkcjonariusze realizowali czynności w kilku siedzibach firm w Warszawie. Tam także zabezpieczono dokumenty, dane teleinformatyczne i korespondencje internetową związane z organizacją wybranych przetargów, ich przygotowaniem, udzielaniem niektórym podmiotom zamówień publicznych oraz ich wykonaniem i rozliczeniem. Zgromadzony materiał dowodowy będzie teraz weryfikowany i poddany analizie. Warto zaznaczyć, że już wcześniej agenci CBA zabezpieczali w Wydziale Transportu Biura Organizacji Urzędu miasta stołecznego Warszawy inne dokumenty mogące mieć znaczenie dla tego wielowątkowego śledztwa – informuje Piotr Kaczorek.

Wkroczenie agentów CBA do spółek PKP wpisuje się w serię przeszukań przeprowadzanych przez Biuro w ostatnich dniach.

W środę funkcjonariusze weszli do siedziby PZU, gdzie zabezpieczyli dokumentację dotyczącą jednego z dużych projektów informatycznych Zakładu. Z kolei wczoraj agenci przeprowadzili przeszukania w 16 urzędach marszałkowskich. Kontrola dotyczyła rozdziału i wydatkowania środków unijnych.

RIRM

drukuj