By Bardrock - Praca własna, CC BY-SA 4.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=9798784

PKP Intercity zainwestuje w tym roku 995 mln zł na zakup i modernizację taboru

PKP Intercity planuje w tym roku przeznaczyć na zakup i modernizację taboru 995 mln zł – poinformował wiceminister infrastruktury Andrzej Bittel. Przypomniał, że kolejowa spółka, w ramach obowiązującej strategii taborowej, chce kupić 185 nowych wagonów oraz zmodernizować 703 wagony.

„Według stanu na początek tego miesiąca zakończone bądź w trakcie realizacji są postępowania na modernizację w sumie 416 wagonów oraz zakup 81 wagonów. Ogłoszone zostały postępowania na modernizację kolejnych 255 wagonów. Do końca 2020 r. planowane jest ogłoszenie postępowań na modernizacje oraz zakup pozostałych wagonów przewidzianych w strategii taborowej” – powiedział Andrzej Bittel.

Dodał, że w planach PKP Intercity są zakupy lokomotyw elektrycznych zarówno jedno, jak i wielosystemowych.

„Obowiązujący plan zakupów przewiduje pozyskanie 110 lokomotyw wielosystemowych do prędkości 200 km/h. Pierwsze zadanie przetargowe zostało ogłoszone 23 grudnia 2019 roku (10 szt. plus 5 szt. zgodnie z prawem opcji). Drugie zadanie planowane jest do ogłoszenia do końca 2020 roku (65 szt. plus 30 szt. zgodnie z prawem opcji)” – dodał wiceminister.

Andrzej Bittel powiedział też, że PKP Intercity planuje ponadto modernizację 20 lokomotyw typu EU/EP07 do przejazdów z prędkością 160km/h.

PAP

drukuj